Hopp til hovedinnhold
Geir Sverre Braut er seniorrådgjevar i Helse Stavanger HF og professor i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han har tidlegare vore assisterande direktør i Statens helsetilsyn. Han var leiar av «samvirkekompetanse-gruppa».


Korleis fungerer den norske beredskapen?

Samhandling på strategisk nivå må styrkast. Planverk må ikkje svekka handlingsrom i den skarpe enden. Risikoførestillinga må vera dynamisk. Det vertikale samarbeidet i tenestesystema må betrast.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Tekst: Geir Sverre Braut, Stavanger Universitetssjukehus og høgskolen Stord/Haugesynd.

Det er gode grunnar til heilt frå starten av å seia at mi vurdering er at den norske beredskapen jamt over fungerer bra.

Når folk treng hjelp i naudsituasjonar, veit dei stort sett kor dei skal ta kontakt – og hjelpa kjem.

Dette viser media oss kvar dag.

Mengda av reportasjar om ulykker og andre dramatiske hendingar der hjelpa er på plassen før journalisten, er langt større enn talet på oppslag om det fåtalet gonger der hjelpa sviktar.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.