Hopp til hovedinnhold


Konsesjon uten samtykke

Datatilsynet har gitt Norsk Intensivregister konsesjon til å behandle personopplysninger uten krav om samtykke. Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten gitt registeret dispensasjon fra taushetsplikten til å innhente opplysninger.

Datatilsynet har gitt Norsk Intensivregister konsesjon til å behandle personopplysninger uten krav om samtykke, skriver Dagens Medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet har dessuten gitt registeret dispensasjon fra taushetsplikten til å innhente opplysninger, melder Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE).

Personidentifisert register
SKDE konstaterer at registeret nå kan etableres som et personidentifiserbart register og dermed kunne oppfylle sitt formål.

Ifølge SKDE ser Helse- og omsorgsdepartementet at Norsk Intensivregister kan bidra til viktig kunnskap om kvalitet på behandling av intensivpasienter i Norge, i tillegg til å gi mulighet til kvalitetssikring av intensivmedisinen ved norske sykehus.

Personnummer nødvendig
Senteret mener det er helt nødvendig å knytte personnummer til helseopplysningene for å kunne gjennomføre en kvalitetssikring av opplysningene i registeret. Personidentifiserbare opplysninger er også nødvendig for kobling mot dødsårsaksregisteret, da «død» er hovedendepunkt for registeret.

Senteret er derfor fornøyd med at Datatilsynet har gitt konsesjon til å behandle personopplysninger i Norsk Intensivregister.

Tilsynet vurderte registerets formål som så viktig, og samfunnets interesser som så stor, at det gav konsesjon uten krav om samtykke, men med reservasjonsrett.

Fikk dispensasjon fra taushetsplikten
Norsk Intensivregister har i mer enn ti år arbeidet for å kunne opprette et personidentifiserbart nasjonalt kvalitetsregister. Dette er gjort mulig etter endringen av helsepersonellovens § 29b i 2009.

Bakgrunnen for at både Datatilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt slik mulighet til dette registeret, er at svært mange intensivpasienter ikke vil være i stand til å gi et informert samtykke verken under intensivoppholdet eller i fasen etterpå.

Les mer om saken i Dagens Medisin