Hopp til hovedinnhold


Konkluderer med at Norge trenger beredskapssenter

En samlet ekspertgruppe konkluderer med at Norge har behov for et beredskapssenter, skriver Moss Avis.

Ekspertgruppen foreslår å etablere et nasjonalt kompetansesenter der politi, brannvesen, helsevesen, Forsvaret og andre beredskapsaktører sammen utvikler samvirkebegrepet. Hvor senteret skal være er det ikke konkludert med.
– Rapporten beskriver også sektorenes øvingsbehov og behovet for regionale beredskapssenter. Det nasjonale kompetansesenteret må etter ekspertgruppens syn lokaliseres sammen med et regionalt beredskapssenter, opplyser Svein Holtan, prosjektleder med bakgrunn fra Forsvaret og politiet.
Ekspertgruppen har bestått av Svein Holtan, (bakgrunn fra Forsvaret og politiet), Stephen J M Sollid (Førsteamanuensis Prehospital Akuttmedisin Universitetet i Stavanger, Fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege Luftambulanseavdelingen Oslo Universitetssykehus), Pål Mork Fivel (Politiinspektør), Tom Henry Knutsen (Generalmajor), Jørn Davidsen (Leder Bergen Brannkorpsforening, Fagforbundet) og Bjørn Bjelland (beredskapsleder i Prehospitalt senter ved Oslo Universitets-sykehus).

Østlandet

Svein Holtan, prosjektleder for Rygge beredskapssenter, forteller til Moss Avis at ekspertgruppen ønsker å ha det nasjonale kompetansesenteret og et trenings- og beredskapssenter på Østlandet.
– Noe nærmere enn det har vi ikke diskutert, sier han.
Les mer om saken hos Moss Avis