Hopp til hovedinnhold


Kongen kom

St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim hadde sin offisielle åpning lørdag 12. juni 2010 etter mange år med bygging.

St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim hadde sin offisielle "åpning" lørdag 12. juni 2010 etter mange år med bygging.

Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2010

Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her!

Det nye sykehuset blir et av Nord-Europas mest moderne sykehus når det står helt ferdig. Men løsningen med sentermodeller som er valgt har også vært kritisert for å være bemannings- og ressurskrevende.

Hundrevis møtte for å se kongen åpne sykehuset. Det gjorde han ved å knytte en båtmannsknopp fra et mørkeblått tau som symboliserte NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og et lyseblått tau som symboliserte sykehuset. Åpningsseremonien skulle altså symbolisere at NTNU og St. Olavs Hospital er knyttet tett til hverandre, som universitetsklinikk.

Det nye akuttmottaket

En måneds tid før; natt til 4. mai skjedde det en overflytning fra det gamle til det nye akuttmottaket. Det nye Akutt-Hjerte-Lunge-senteret sto ferdig i april.

Hele den gamle gusjegrønne høyblokka som man forbinder med sykehuset på Øya er nå fraflyttet, stengt og skal rives.

- 12,5 milliarder kroner har de folkevalgte satset på oss, sier Nils Kvernmo Administrerende direktør, St. Olavs Hospital og  Universitetssykehuset i Trondheim Stig Slørdahl, Dekanus, Det medisinske fakultet, NTNU i en kommentar i Adressa.