Hopp til hovedinnhold


Konferanseprogram

Her er en oppdatert pdf av konferanseprogrammet med foredragstemaer, priser og påmeldingsinformasjon.

Her er siste versjon av konferanseprogrammet (pdf)

3-4. oktober 2011 på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen:

Påmelding nå!


Aktuelt og sterkt program:

Terror Oslo/Utøya, rapportering fra store hendelser, nasjonalt risikobilde – hva er vi redd for?, erfaringer med todelt traumeteam, beredskap for hypotermi, skader etter usikrede gjenstander i bil, lov og rett: hvem har rett? Kommunelegen, LAT-legen eller tiltaktsboka?, barnevern - hvem har meldeplikt?, Helsetilsynet om Tøyensaken, fødsel i farta - simulering, riktig destinasjon for hjertepasienten, erfaringer fra London HEMS, risikostyring i ambulansetjenesten, skadestedsledelse storulykke i Lavangsdalen – Tromsø. Med mer!

Programmet er endret etter det vanvittige bombeangrepet og den ekstremt feige massakren av ungdommer den 22/7.

Event, plenumsesjoner, parallellsesjoner, workshops, Norges største utstilling av prehospitalt akuttmedisinsk utstyr, demonstrasjoner, mingling, middag og møter.

Pris: Konferansen koster 3950; eks moms, det samme som i fjor, med full pakke: kost, losji, foredrag og utstilling.

For påmelding og oppdatert program, følg med på konferansesiden vår.

Påmelding: Meld deg på via nett eller send e-post til post@ambulanseforum.no.

Årets hovedsamabeidspartner er Ferno Norden.

Velkommen!