Hopp til hovedinnhold


Komplikasjoner nesten halvert med sjekkliste

Bruk av sjekkliste under operasjon ga 42 prosent færre komplikasjoner og nær ett døgn kortere liggetid, viser en studie fra Helse Vest, ifølge Dagens Medisin.
- Studien viser at det ikke finnes unnskyldninger for ikke å bruke sjekklisten. Vi vet at den virker, sier Arvid Haugen, fagsjef for sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssjukehus.
Sammen med kolleger ved eget sykehus og Førde sentralsjukehus har han undersøkt effekten av sjekklisten for Trygg kirurgi, som er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon. Resultatene er akkurat publisert i Annals of Surgery.
Kortere liggetid
- Etter innføringen har komplikasjoner tilknyttet blant annet infeksjoner, blødninger og operasjonssår, blitt redusert fra 19,9 til 11,5 prosent. Dette er et svært godt resultat. I tillegg ble den gjennomsnittlige liggetiden ved sykehuset redusert med 19 timer, altså nesten et døgn, sier forskeren.
Studien er en såkalt stegvis grupperandomisert studie. Sjekklisten ble gradvis innført ved ulike avdelinger i 2009-2010, og resultatene er sammenlignet med hvordan det var før sjekklisten ble tatt i bruk.
Sammenligner med håndvask
Stig Harthug, professor og leder ved seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland universitetssjukehus, kaller sjekklisten for et betydelig gjennombrudd.
- Ingen andre tiltak for å få ned komplikasjoner under kirurgiske inngrep har hatt større effekt enn bruk av denne sjekklisten. Det eneste jeg kommer på som kan måle seg, er da kirurgene begynte å vaske hendene før operasjon, sier han.
Les mer om saken hos Dagens Medisin