Hopp til hovedinnhold


Kommuner øver ikke på kriser: – Liv kan gå tapt

Annethvert år skal norske kommuner øve på å håndtere kriser som flom, brann og terror, men hver fjerde kommune sier de ikke har øvd på hva de skal gjøre i en stor krise, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ifølge NRK Norge.
– Vi er veldig bekymret. Altfor få kommuner er godt nok rustet i beredskapsarbeidet, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.
72 prosent av norske kommuner sier de øver sammen med nødetater og frivillige på å takle en krisesituasjon hvert andre år, viser undersøkelser DSBhar gjort. I dag offentliggjør Røde Kors en rapport som viser at mange kommuner ikke har penger til å følge regelverket om beredskap i kommunene.
– Hvis man ikke klarer å være godt nok forberedt og den store katastrofen kommer i form av flom, skred, vind eller store branner vil liv kunne gå tapt, advarer Havnelid.
Nå mener Havnelid regjeringa må sørge for at kommunene får øvd så mye som de skal.
– Et tiltak kan være at regjering og storting setter av øremerkede midler til beredskapstrening og øvelse i kommunene, sier Havnelid.
Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner synes det er alvorlig at mange kommuner ikke gjennomfører beredskapsøvelser slik de skal, men vil ikke gi ekstra penger. Han mener kommunene må bli flinkere til å prioritere.
– Vi har sikret en god vekst i kommuneøkonomien gjennomkommuneproposisjonen 2016 og da er det rom for å prioritere dette.
Les mer om saken hos NRK