Hopp til hovedinnhold


Kommuneoverlegen slår alarm: – Hva hvis alarmen går og vi ikke har ambulansebil tilgjengelig?

– Finnmarkssykehuset har vedtatt å fjerne en ambulansebil i Båtsfjord kommune i planperioden 2018–2028. De har tatt bort dagbilen på grunn av få kjøreoppdrag, skriver iFinnmark. (krever innlogging)
– Vi kan risikere en økt dødelighet grunnet manglende transportmulighet, varsler overlege Per Walter Tynæs. Finnmarkssykehuset forsvarer sitt omstridte vedtak.

Dette skriver kommuneoverlege i Båtsfjord, Per Walter Tynæs, i et brev adressert blant annet de folkevalgte i Båtsfjord kommune.

I brevet uttrykker kommuneoverlegen bekymring for at man i Båtsfjord kun vil ha én ambulansebil i beredskap til enhver tid.

– Vi er klar over hvor vi bor og at det er lange avstander, skriver Tynæs, og uttrykker i brevet riktig nok forståelse for Finnmarks avstander, og at det er store kostnader i å ha to ambulansebiler i Båtsfjord « (...) hvor det vil være relativt få oppdrag ».

Men;

– Skal vi opprettholde befolkning langs kysten med dens store naturressurser, er tryggheten for at man kan ivaretas ved sykdom kanskje det aller viktigste. Det dreier seg om trygghet for befolkningen og er et politisk valg, skriver kommuneoverlegen.

– Båtsfjord var uten ambulanse i seks timer

– Vi har da hatt tre tidskritiske hendelser i Båtsfjord, hendelser der vitale funksjoner hos pasienten er truet hvis ikke adekvat helsehjelp gis raskt. Ved en av hendelsene var værforhold så pass dårlig at vi måtte transportere pasienten i ambulanse med nødbrøytebil fra Båtsfjord til Berlevåg, hvor vi så fikk overlevert pasienten til et redningshelikopter. Tidsbruk i ambulansebilen var da seks timer, skriver kommuneoverlege Per Walter Tynæs, og understreker:

– Båtsfjord var da uten ambulansebil i seks timer. Det kunne blitt lengre fravær, da vi kunne blitt værende i Berlevåg grunnet uforsvarlige kjøreforhold på fjellet, selv med nødbrøytebil. Vi har hatt tilsvarende hendelser tidligere i år.

Klinikksjef Jørgen Nilsen hos Finnmarkssykehuset uttrykker i en e-post til iFinnmark forståelse for bekymringene.

– Allikevel er det klart at det ikke er kostnadsmessig forsvarlig med to biler i Båtsfjord, med tanke på antall oppdrag lokalt, skriver Nilsen, og viser til en analyserapport utarbeidet av forskningsinstituttet SINTEF.

Les mer om saken hos iFinnmark (krever innlogging)