Hopp til hovedinnhold


Kommer!: Ambulansesimulator

Nasjonal ulykkesgruppe jobber med å få i stand en ambulansesimulator som viser hva som skjer ved en kollisjon eller velt. Målet er å ha den ferdig til AmbulanseForum 2010 for å ”velte” frivillige rundt.

Nasjonal ulykkesgruppe jobber med å få i stand en ambulansesimulator som viser hva som skjer ved en kollisjon eller velt. Målet er å ha den ferdig til AmbulanseForum 2010 for å ”velte” frivillige rundt.

Et kondemnert vrak etter en ulykke i Helse Fonna blir gjort om til en simulator. Og forslag til navn på simulatoren mottas med takk!

Simulatoren vil både kunne simulere kollisjon og velt.

- Erfaringer fra ulykkesgruppas arbeid og stikkprøvekontroller viser at det er stort behov for informasjon og holdningsendringer når det gjelder sikring av pasienter og utstyr, og hvordan man utfører selve arbeidet i ambulansen under transport, sier ulykkesgruppa selv.

Hvis ambulanseulykkesgruppa får forskning- og utviklingsmidler til å ferdigstille simulatoren vil den kunne tas med rundt omkring i landet og brukes aktivt i opplæringssammenheng.

- Planen er en turné, men vi trenger finansiering! Det hadde vært nyttig å få dratt rundt og vist.

De håper at helseforetakene identifiserer sikring som et satsningsområde.  – Vi kan ikke gjøre dette på fritiden gratis.

Hva skal simulatoren hete?

Send forslag til Ulykkesgruppa på e-post liv.bramark@vegvesen.no. Navnet kunngjøres på AmbulanseForum 2010.  Et mer spenstig navn enn alle ”Veltepetterne” som brukes i bilbeltesimulatorene rundt om i landet er ønskelig, sier ulykkesgruppa.