Hopp til hovedinnhold


Kom med innspill!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi er i gang med å lage mål for 2015, og oppfordrer alle med interesse for alvorlig skadde pasienters behandling til å komme med innspill til årsplanen.

NKT TRAUMES visjon er å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Resultatmål for 2015:

Kompetanseoppbygging (forskning, etablering av/deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk).
Vi skal delta på alle regionale samlinger i traumenettverk.
Vi skal delta på alle nasjonale møter i deler av den akuttmedisinske kjeden for alvorlig skadde
-som Ambulanseforum, Skandinavisk Akuttmedisin, rehabiliteringsmøter
Vi skal etablere en egen side på vår hjemmeside der forskningsprosjekt formidles allerede i protokollfasen.
Vi skal fortsette de nasjonale multisenterstudier vi har startet der alle regioner deltar med forskere og data.

Vi skal igjen i 2015 arrangere en nasjonal samling av norske/utenlandske forskere med frie foredrag og premiering av beste abstrakter/foredrag.

Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten

Vi skal gjennomføre 12 ATLS-kurs som sekretariat og driftsorganisasjon.
Vi skal sluttføre nasjonal utrulling av KITS-kurset til sykepleiere, radiografer, bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet ved å bidra med stillinger til KITS- utviklerne. Det skal samtidig gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av kurskonseptet og utvikles e-læringsverktøy.

Utvikle bedre pasientbehandling i hele behandlingskjeden

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi leder revisjon av den nasjonale traumeplan. Planen ferdigstilles i løpet av 2015 i samarbeid med fagdirektørene for den regionale helseforetak.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har startet en prosess med mål om å skape faglig begrunnet konsensus for hvordan pasienter med risiko for skade i ryggsøylen skal stabiliseres pre- og intrahospitalt. Vi håper å presentere en konsensus høsten 2015.

Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse

Fortsette utvikling av vår hjemmeside www.traumatologi.no og formidle ny fagkunnskap gjennom tilgjengelige video-opptak fra relevante fagmøter og regelmessige nyheter.

Du kan sende dine kommentarer til post@traumatologi.no innen 20. januar 2015.
Les mer hos NKT-T her