Hopp til hovedinnhold


Kols-behandling: – Stor variasjon i kvalitet og tilbud

 En lungelege på Haukeland etterlyser flere sykehus i kols-registeret, melder Dagens Medisin.
- Mitt kliniske inntrykk er at det er stor variasjon i kvaliteten og tilbud for kols på landsbasis, sier overlege Birger Norderud Lærum, som er faglig leder for kols-registeret.
Få melder til registeret
I dag er det bare 10 av 52 sykehus med akuttfunksjon som melder inn data til registeret.
– Bare det å jobbe systematisk og bli påminnet om hva er som er god praksis, gjør at kvaliteten heves. Kols-registeret er et godt verktøy for å gi en oversikt over håndtering og behandling av kols. Men det er bekymringsfullt at hele fire av fem sykehus ikke kan måle kvaliteten på kolshåndtering. Det er et stort ønske og behov for nasjonal registrering, men det er en tung prosess i å komme videre og få flere til å måle kvaliteten ved kols-håndtering, sier Lærum.
Han la frem data fra Haukeland som viste at selv om behandlingen er blitt bedre de siste årene, er det fortsatt cirka 30 prosent som ikke får kombinasjonsbehandling, selv om pasientene oppfyller kriteriet for lungefunksjon.
– Det er også omtrent 40 prosent som ikke får langtidsvirkende muskarin-antagonis, som for eksempel Spiriva.  Vi har en del å hente, og vi vet det fordi vi måler det, fastslår Lærum.
Les mer om saken hos Dagens Medisin