Hopp til hovedinnhold


Klipp fra nr. 4 80, 90 og 00

Ambulanseforum har i hvert nummer utdrag fra det samme nummeret av magasinet for 10, 20 og 30 år siden. Klippene viser hva ambulansetjenesten har holdt på med og vært opptatt av de siste tiårene.

Ambulanseforum har i hvert nummer utdrag fra det samme nummeret av magasinet for 10, 20 og 30 år siden. Klippene viser hva ambulansetjenesten har holdt på med og vært opptatt av de siste tiårene.

Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her!

Nr. 4 1980

Ambulanseutdannelse i Rogaland
Helse- og sosialstyremøte i Rogaland vedtok på sitt møte i oktober at det snarest mulig må bli etablert et akuttmedisinsk utdannelsestilbud for ambulansepersonell. Det er meningen at utdannelsen skal legges på samme nivå som den som er gjennemført ved Oslo komm. legevakt.

Ambulanseundersøkelsen 1979
Røking i ambulansen. Røking i førerkupeen tillot 60%, mens 40% sa nei. Bak hos pasienten eller pasienten selv tillot 50% røking, mens 50% sa nei.

Bruk av hansker. Hansker ble brukt i følgende tilfeller: 70% brukte ved håndtering av døde personer, 30% brukte ikke hansker. Ved smitte var det 60% som brukte, og 40% som ikke brukte. Ved trafikkulykker var det 50% som brukte, mens 50% ikke brukte. Ved pasienter der blod er inne i bildet brukte kun 30% hansker, mens 70% lot være. Ved narkomane var tallene 20% for de som brukte, og 80% som ikke brukte. Ved fødsler brukte 90% hansker, 10% ikke. 10% brukte aldri hansker i noe tilfelle.

Radioutstyr. 60% av de spurte hadde mobiltelefon i bilen. 10% kun internt anlegg, 20% hadde begge deler og 20% svarte ikke.

Bekledning: 70% bruker hvitt tøy sommer som vinter, 10% bruker kjeledress av orange type, 10% bruker vanlig klær, 10% svarte ikke. Det er en del som mener at orange ikke bør brukes, de mener det virker skremmende på pasienten, spesielt på gamle.

Kunnskap – modning
En fiolin i en kunstners hånd er noe helt annet enn en fiolin i en amatørs hånd, men det er samme fiolinen. Kunnskaper brukt av en moden person er noe helt annet enn kunnskaper brukt av en umoden person, men det er de samme kunnskaper.

USA besøk
Du er paramedic II – hva innebærer det?

- Jeg er ansvarlig for ambulansen, dens utstyr, pasientbehandlingen samt utdannelsen og oppførselen til Paramedic I. Så vi kan gjerne si at jeg er ambulansens skipper, sier Patric Walcott.

Helikopter i ambulansetjenesten
En mer utstrakt bruk av helikopter i rednings- og ambulansetjenesten i Hordaland er på trappene, melder Bergens Tidende. Samarbeidet er innledet mellom distriktsrådet for hjelpekorpsene i Hordaland og Helitourist på Voss, med sikte på å kunne bringe skadede hurtigere og mer skånsomt til sykehus.

Nr. 4 1990

Fullt hus på AMBULANSE 90
Et meget vellykket arrangement med fullt hus og rimelig fornøyde deltakere. Slik var gjennomgangstonen blant de vi snakket med under AMBULANSE 90 som ble arrangert over tre dager på Hamar i september. Konferandelen, som hadde samlet ca. 100 deltakere, tok opp emner som Hordalandsmodellen, utstyrshysteri og faglig opplæring.

Falken frakter sengepasienter
Falken har overtatt etter postverket når det gjelder transport av sengeliggende pasienter i Oslo.

Ambulansetjenesten på Aker Sykehus nedlegges
Rettsmøtet avdekket en kraftig konkurranse og strid mellom Legevaktens ambulansesjåfører og sjåførene ved Aker. Akersjåførene ble nektet å rykke ut til ulykker selv om det skjedde like i nabolaget. Legevaktsjåførene nærmest overvåket kjøringen til Akerkollegene.

Dette koster pasientene på norske sykehus
Sosialdepartementet kan nå sette ”pris” på pasienter i norske sykehus. En Bypass operasjon koster kr. 103.190 (uten kat.) Hjertesvikt sjokk kr. 19.120. Keisersnitt kr. 30.260. Normal fødsel kr. 13.940.

Grunnlaget for prissettingen er omfattende beregninger av hva de ulike pasienter koster å behandle på norske sykehus. Beregningene baserer seg på det skalte DRG-systemet (Diagnose-Relaterte-Grupper). (…) Norge blir derved et foregangsland i Europa når det gjelder å kombinere stykkpris og fast tilskudd for å stimulere og belønne sykehusene for økt produktivitet. (…) Stykkprisen som utbetales for hver pasientbehandling vil dermed skape konkurranse mellom sykehusene, stimulere til økt aktivitet og effektivisering internt i sykehusene.

Einar K. Gjessing brannsjef i Bergen
Bergen Brannvesen har i dag syv døgnbemannede ambulanser og to dagambulanser pluss en spesialambulanse som bemannes på hovedbrannstasjonen ved behov.

Databasert statusmelding i Oppland
- Det nye kommunikasjons- og statussystemet som nå er innført i ambulansetjenesten i Oppland, er en milepæl, sier tidligere transportleder ved Gjøvik Fylkessykehus, GFS, nå førstekonsulent ved Oppland fylkeskommune Rolf Vifladt. Opplander ligger helt i topp i landet når det gjelder kommunikasjonsdelen innen ambulansetjenesten.

Nr. 4 2000

Halvautomatisk defibrillator i alle ambulanser
I et brev til Sosial- og helsedepartementet går Helsetilsynet inn for at alle ambulanser skal være utstyrt med halvautomatisk defibrillator.

Automatisk trafikkontroll skaper unødig merarbeid
Ambulansesjef Trond Thoresen i Vestfold har i lengre tid irritert seg over det merarbeid som han blir pålagt av politiet i forbindelse med at fylkets ambulanser blir fotografert under utrykning. (…) Andre politidistrikt benytter ikke noe spesielt skjema overfor ambulansetjenesten. De oversender en kort melding om at en ambulanse er registrert, og ber om en enkel bekreftelse på at fartsoverskridelsen er i henhold til de regler som gjelder for utrykningskjøring.