Hopp til hovedinnhold


Klinikksjefen snur og innrømmer beskjed om overtidsnekt

Bekrefter at ambulansen på Andenes var ute av drift i 13 timer.

– Beredskapen var ikke optimal, sier han til Vesterålen Online (krever innlogging). 

Bakgrunn:Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen - frykter liv og helse vil gå tapt

Harald Stordahl, sjef ved prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, innrømmer at beskjed om overtidsnekt ført til at ambulansebilen på Andenes ble tatt ut av drift en hel kvelds- og nattevakt forrige uke.

Fra hvilket nivå i organisasjonen beskjeden kom fra nekter han å svare på.

Fredag skrev Andøyposten at ambulansebilen på Andenes var ute av drift fra klokken 19.10 forrige tirsdag og fram til vaktskifte klokken 08.00 onsdag morgen.

Totalt 13 timer.

Andøyposten erfarte, etter kontakt med kilder, at årsaken var at ansatte hadde fått beskjed om at de ikke kk jobbe mer overtid i år. En slik kvelds- og natt vakt, som beskrevet, utløser overtid og ambulansen ble derfor meldt «ute av drift» da vakten startet.

Nektet

På direkte spørsmål fra Andøyposten nektet klinikksjef Harald Stordahl ved prehospital klinikk, som har ansvaret for ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset, for at slik beskjed var gitt til ansatte. Han bekreftet at ambulansen var ute av drift «en periode» tirsdag.

– Men det er ikke riktig at vi nekter ansatte å jobbe overtid, svarte han i fredagens utgave av Andøyposten.

Bekrefter

Etter at fredagens Andøyposten var sendt til trykkeriet, svarte Stordahl på noen av oppfølgingsspørsmålene vi sende han, etter å ha mottatt det første svaret. Der innrømmer Stordahl at ambulansen på Andenes var ute av drift en hel 13-timersvakt, som beskrevet over.

– Hva var årsaken til at ambulansen var ute av drift?

– Det vi har brakt på det rene, er at det ved en feil ble formidlet til ansatte at de ikke kunne jobbe ordinært, fordi de hadde høyt antall overtidstimer, innrømmer Stordahl, som først benektet at det var tilfelle. På direkte spørsmål fra Andøyposten om denne beskjeden kom fra ledelsen i Bodø, nekter Nordlandssykehuset å svare.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere mer på enkeltdetaljer. Dette av hensyn til våre ansatte, svarer kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

Hvordan kunne det skje?

– Hvordan er det mulig at en slik beskjed blir gitt ved en feil?

– Som arbeidsgiver kan vi ikke pålegge en ansatt overtid når vedkommende har nådd et visst antall overtidstimer. Dersom en ansatt likevel ønsker å jobbe mer, kan dette avtales særskilt, svarer Stordal, uten å gi noen nærmere forklaring på hvordan en slik beskjed om overtidsnekt kan bli gitt til flere ansatte ved en feil.

– Hva gjøres for å unngå at slike feil skjer i fremtiden?

– Foretaket vil, i samarbeid med de tillitsvalgte, søke dispensasjon for de ansatte i Andøy som ønsker det. I de tilfeller ansatte ikke ønsker å søke dispensasjon, så vil man forsøke å skaffe vikarer til disse vaktene, svarer Stordahl.