Hopp til hovedinnhold


Helsedirektoratet har presisert regler for taushetsplikt og deling av informasjon

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har gått sammen om å klargjøre reglene for når helsepersonell skal gi informasjon til politiet og når de har taushetsplikt, skriver Helsedirektoratet.

– Reglene for taushetsplikt er strenge, men i enkelte situasjoner har helsepersonell plikt til å informere politiet. Hvis helsepersonell ikke overholder denne plikten, kan det i verste fall føre til at mennesker kommer til skade. Derfor er det svært viktig at både helsepersonell og politifolk er kjent med når helsepersonell har taushetsplikt og når de har plikt til å informere politiet, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae.

Ofte usikre på regelverket

Helsedirektoratet og Politidirektoratet har i felleskap utarbeidet et rundskriv som presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt, når de har plikt til å varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet og til brann- og redningsetaten. Rundskrivet blir nå sendt ut til alle politidistrikter, helseforetak, kommuner og legevakter.
– Vi får mange tilbakemeldinger fra helsepersonell som er usikre på når de skal gi informasjon til politiet. Denne oversikten vil gjøre det enklere for helsepersonell å ta stilling til dette, sier Daae.
Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier at også politiet har erfart at det er mye usikkerhet rundt taushetsplikten.
– Derfor er det positivt at politiet og helsevesenet har gått sammen om å tydeliggjøre reglene, sier han.

Taushetsplikt er hovedregelen

Hovedregelen er at helsepersonell har taushetsplikt. En sykepleier eller en lege har i utgangspunktet ikke lov til å informere politiet eller andre om at en person er innlagt på sykehus eller har vært i kontakt med helsetjenesten.
Taushetsplikten håndheves strengt, blant annet for at folk skal ha tillit til at de kan oppsøke helsetjenesten uten å bekymre seg for at helsepersonell kontakter politiet eller utleverer helseopplysninger.
Helsepersonell skal kun utlevere den informasjonen som er nødvendig for å avverge skade og må alltid vurdere om det er nødvendig å informere politiet.

Viktige unntak

Det er enkelte situasjoner der helsepersonell har plikt til å informere politiet. Det gjelder først og fremst i situasjoner der helsepersonell har grunn til å tro at dette er nødvendig for å hindre alvorlig skade på mennesker eller eiendom.
Ved ulykker, redningsaksjoner og andre større hendelser vil det ofte være nødvendig å gi politiet navnet på dem som behandles i helsetjenesten slik at politiet kan informere pårørende og ikke bruker unødige resurser på å lete etter folk som er ivaretatt av helsetjenesten.

Situasjoner der helsepersonell SKAL informere politiet

  • Helsepersonell skal på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på mennesker eller eiendom.
  • Ved livstruende vold skal helsepersonell umiddelbart varsle politiet. Det samme gjelder vold i nære relasjoner dersom det er uavklart om gjerningspersonen fortsatt utøver vold.
  • I krise- og katastrofesituasjoner skal helsepersonell gi politiet navnene på dem som er ivaretatt av helsetjenesten.
  • I forbindelse med trafikkulykker skal helsetjenesten utlevere navn på involverte, hvis politiet ber om det.
  • Helsepersonell skal varsle politiet hvis de blir kjent med alvorlige trusler mot seg selv eller andre.

Situasjoner der helsepersonell IKKE SKAL informere politiet

  • Helsepersonell har ikke rett til å utlevere informasjon til politiet, hvis politiet kun har behov for informasjonen for å etterforske eller oppklare forbrytelser.

Les mer hos Helsedirektoratet