Hopp til hovedinnhold


Klarer ikke responstiden

Fire av ti ambulansestasjoner klarer ikke målene for akutte oppdrag viser en ny svensk rapport fra Riksförbundet HjärtLung. – Det er utrolig stressende, sier Anette Nydelius, ambulansearbeider i Mora, ifølge Kommunalarbetaren.
Rapporten om ambulansetjenesten i 2014 er skrevet av Demoskop på oppdrag fra Riksförbundet HjärtLung. 120 ambulansesjefer ble intervjuet rundt omkring i Sverige.
63 prosent av landets ambulansstasjoner anser at de ikke lever opp til responstidsmålene for akuttoppdrag. Fire av ti har mål om å nå omkring 95 prosent av befolkningen innen20 minutter. De vanligste årsakene til at man ikke lykkes med å oppnå kravet er for lange avstander, for lite ressurser og for høy belastning.
– Det avhenger av avstandene. Det hanlder om hvor i landet man er og hvor ambulansene befinner seg, sier Marie Uppegård, faglig ansvarlig på Falu hälso- och sjukvård.
På Mora ambulanstasjon arbeider Anette Nydelius. Hun opplever at antall oppdrag har økt siden hun begynte å jobbe som ambulansearbeider i 2001. Hun tror at det er vanskelig å oppnå målet ettersom det er for lite biler.
– Det handlar om ambulansetetthet. Målet er at vi skal nå pasienten innen 30 minutter.
Les mer om saken hos Kommunalarbetaren