Hopp til hovedinnhold


Klager på manglande krav til responstid

Aurland og Balestrand kommune er misfornøgde med at dei ikkje har operative ambulansestasjonar: «Det at responstid ikkje er forskriftsfesta har som resultat at helseføretaka skyv ansvar og kostnad for dei prehospitale tenestene over på kommunane», skriv dei i et brev til KS (Kommunesektoren sin organisasjon).
Bakgrunn: Står utan ambulanse - nå skal kommunetilsette rykkje ut når noko skjer
Les òg: Ambulansesak i Balestrand - Blir Balestrand en prøvesten på prinsipielle spørsmål om hvordan samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten bør foregå i prehospital tjeneste?
og  Utan ambulanse i ei månad
Generell debatt: Kvifor har ikkje Norge nasjonale responstidskrav i ambulansetenesta? 
Vidare skriv dei at «Kommunane bør ha krav på ei fullverdig ambulanseteneste med heildøgns vaktteneste. Ambulansetenesta må aldri bli ein salderingspost gradert etter topografi og folketettleik.»
Aurland og Balestrand krev at Staten tek sitt fulle ansvar for forsvarleg ambulanseteneste og ber difor KS om å fremje krav om at det vert forskriftsfesta responstid for ambulansane.
Les meir hjå Balestrand kommunes nettside 
Meir om Helse Førde: 26 millionar meir til ambulanse