Hopp til hovedinnhold


Klager inn UNNs AMK-sentral til Helsetilsynet

Kommuneoverlege har sett seg lei på at psykisk syke havner bakerst i ambulanseflykøen.

Kommuneoverlege har sett seg lei på at psykisk syke havner bakerst i ambulanseflykøen, skriver Finnmarken.

Bakgrunnen er krangel om når det er nødvendig med politieskorte når psykiatriske pasienter blir akutt syke og må sendes med ambulansefly.

Viken erfarer at AMK helst vil ha politieskorte med alle slike flyginger. Når legen mener dette er unødvendig, havner disse pasientene bakerst i flykøen.

Bryr seg ikke tilstrekkelig om akutte psykiske lidelser
Viken er lei av at personell på AMK overprøver hans vurdering av pasientene og påfører dem unødige lidelser.

Den siste tiden har han opplevd to tilfeller hvor psykiatriske pasienter ikke har fått den oppfølgingen de har krav på. I ett av tilfellene måtte pasienten, som har lav terskel for innleggelse, vente over ett døgn på ambulansefly.

– Det er helt klart at avdelingspersonalet ved AMK Tromsø ikke bryr seg tilstrekkelig om at akutte psykiske lidelser inngår i begrepet akuttmedisin på lik linje med somatiske lidelser og skader. Jeg har sjelden opplevd at pasienter med akutt hjerteinfarkt ikke får nødvendig transport så snart som mulig.

– Men det skjer til stadighet at selvmordstruede pasienter med belastende tankekjør og forvirring, må vente i dagevis på adekvat hjelp, sier Viken til Finnmarken.

- Forholder seg synsende til prosedyreinstrukser
I verste fall er han redd det kan koste liv fordi pasienten verken kan tilbys kvalitativ eller kvantitativ spesialkompetanse i ventetiden på transport.

Dette har foregått i årevis og har blitt en verkebyll for leger i Finnmark, ifølge Viken.

Til tross for at en bredt sammensatt arbeidsgruppe i 2007 ble enige om samarbeidsrutiner for luftambulansetransport av psykiatriske pasienter.

I disse retningslinjene står det helt klart at det er vakthavende leges ansvar å vurdere om det er nødvendig å eskortere pasienten med politi eller ikke.

– I stedet opplever jeg ofte at avdelingspersonalet i Tromsø ikke kjenner den reelle ordlyden i Helse Nords egne retningslinjer, men forholder seg synsende til arbeidsgivers prosedyreinstruks.

– Medisinsk transport er et foretaksansvar, og det må kunne forventes at utførelsen og nødvendige prioriteringer er i tråd med fornuftige retningslinjer. Men dagens praksis gir inntrykk av at AMK-operatørenes drift bygger mer på eget forgodtbefinnende og subjektive syn på psykisk sykdom. Det er ikke bra, sier Viken.

Han mener at det derfor er på tide at AMK Tromsø på nytt får vurdert sin virksomhet.

Ingen kommentar
Ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil ikke kommentere klagen fra kommuneoverlege Tom Viken.

– Vi vil behandle klagen når vi får den. Utover det har sykehuset ingen kommentar, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Einejord ved UNN.

Les hele saken i Finnmarken