Hopp til hovedinnhold


Klagenemnd annulerer helikopteravtale

De danske helseregionenes avtale med Norsk Luftambulanse om drift av ambulansehelikoptre er i prinsippet annulert etter at Scandinavian Air Ambulance Holding AB og Scandinavian Medicopter fikk medhold etter å ha klaget på anbudet, skriver Sjællandske Medier.

Klagen har ikke virkning i form av at avtalen blir utsatt, derfor består kontrakten med Norsk Luftambulanse, poengterer regionenes talsmann Christian Boel, visedirektør i Region Midtjylland og leder for regionenes styregruppe, som har valgt leverandøren av akuttlegehelikoptre.

– Det som eventuelt kan komme på tale er et erstatningsansvar. Men da må klageren kunne godtgøre at de har lidd et tap, sier Christian Boel til DAGBLADET Ringsted.

Klagerne har fått medhold fra klagenemda i at regionene ikke i tilstrekkelig grad har gitt de tilbydende firmaer poeng slik at det mest «økonomisk mest fordelaktige tilbudet» kunne identifiseres.

De to firmaene som bød i et konsordium med Falck Air Ambulance som hovedtilbyder hevder at de ga det billigste tilbudet på driften av den landsdekkende helikopterordningen med baser i Ringsted, Skive og Billund.

Les mer om saken hos Sjællandske Medier