Hopp til hovedinnhold


Klage avvist, får bygge ambulansemottak

Fylkesmannen har avvist naboklagen. Det betyr at Aker kan bygge nytt ambulansemottak i Ski sykehus. Bygging av nytt ambulansemottak skal dermed umiddelbart ut på anbud.

Fylkesmannen har avvist naboklagen. Det betyr at Aker kan bygge nytt ambulansemottak i Ski sykehus. Bygging av nytt ambulansemottak skal dermed umiddelbart ut på anbud.

Les hele saken på oblad.no

SKI: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avvist klagen fra naboer i Vardåsveien, hvor sykehuset ligger. Klagebehandlingen er endelig.

- Endelig anbudsrunde

Naboklagen har vært behandlet to ganger i Ski kommune. Etter siste avslag ble den sendt over til Fylkesmannen 26. februar.


Klagebehandling hos Fylkesmannen kan ta inntil et halvt år. I lys av at det haster å få ny legevakt og ambulansemottak ferdig, reiste en delegasjon fra Ski kommune til Fylkesmannen for å fremskynde prosessen.

– Nå kan vi endelig starte anbudsrunden, med tanke på byggestart snarest mulig, sier en godt fornøyd adm.dir. Stein-Are Agledal ved Oslo universitetssykehus Aker til ØB.

Endelig avgjørelse

Når Fylkesmannen avviser klagen, er klagesaken endelig avgjort.
Det nye ambulansemottaket er på 42 kvm. Fylkesmannen mener, i likhet med Ski kommune, at det nye ambulansemottaket i Vardåsveien ikke medfører vesentlige ulemper for klagerne, fordi ambulansetrafikken er liten. Ambulansemottaket vil bruke samme avkjørsel som i dag benyttes til sykehusets hovedinngang.

Bygges om

Totalt er det satt av syv millioner kroner til ombygging for ny legevakt og nytt ambulansemottak. Den nye legevakten som har vært planlagt i flere år, planlegges åpnet rett etter sommerferien.