Hopp til hovedinnhold


Kjernejournal lansert i Trøndelag

Jonas Gahr Støre åpnet pilot-lanseringen i Trondheim, skriver Computerworld.
I dag starter utprøving av såkalt «Nasjonal Kjernejournal». Først ut til å prøve ut systemet, er trøndere i Trondheim, Klæbu, Malvik og Mehus.
I kjernejournalen skal det stå kritisk info om din helsetilstand, men ikke detaljer om ditt behandlingsforløp. Det kan for eksempel stå at du er allergisk mot pencillin, mens fingeren du brakk forrige måned ikke står notert i kjernejournalen.
Dette skal gjøre akuttmedisinsk helsepersonell i bedre stand til å yte forsvarlig helsehjelp.
- Hvordan balanserer dere såkalt Nice To Know mot såkalt Need To Know?
- Den blir en prosess for fagfolk vil avgjøre hva som er kritisk info. Det finnes masse diagnoser som ikke er kritisk info, og som en del av piloten vil det revideres hva som skal inn.
Støre fremhever at sikkerhet er høyt prioritert. Det er kun godkjente virksomheter i helsetjenesten som får tilgang til kjernejournal i et lukket helsenett, og kun autorisert helsepersonell kan slå opp i kjernejournal. Pasienten har på sin side tilgang til logg over hvem som har gjort oppslag.
Les mer om saken hos Computerworld