Hopp til hovedinnhold


Kjemper i nytt ambulansemesterskap

Ambulansestasjonen på Gran stilte med to lag når Sykehuset Innlandet arrangerte regionmesterskap. Team Hæljelaget skulle forsvare fjorårets seier, mens ferskingene på Team CAF tok opp kampen om å trone øverst på pallen, skriver Hadeland.

Til sammen deltok fem lag fra de ulike ambulanseregionene i Innlandet.

I tillegg til de to Hadelands-lagene var det Team Ottadalen fra Lom, #evolusjonen fra Tynset og Folldal og Legendelaget fra Hamar.

Laget som vinner det regionale mesterskapet får delta i den nasjonale konkurransen som arrangeres av interesseorganisasjonen for ambulansetjenesten EMS Norway, neste år.

I det regionale mesterskapet konkurrerer lagene i ulike ferdigheter innen prehospitalt akuttmedisinsk arbeid.

De får ingen opplysninger om oppgavene i forkant, og skal håndtere disse som reelle ambulanseoppdrag. De testes i både kunnskap, kommunikasjon, organisering og handlekraft.

Team Hæljelaget

Team Hæljelaget består av Øystein Seljenes, Anna Opperud Nicolaisen og Merethe Haugsbakken. Da de bestemte navnet i fjor, ble det valgt på bakgrunn av at de alle jobbet helgevakter sammen.

De tre gikk helt til topps da det regionale ambulansemesterskapet ble arrangert for første gang i fjor. Det sikret deltakelse i den nasjonale konkurransen, og senere i det europeiske mesterskapet i Madrid i vår. Der ble laget slått ut før finalen, men deltakerne høstet mye kunnskap og erfaring.

– Alle de tre konkurransene, både regionmesterskapet, norgesmesterskapet og til slutt europamesterskapet, ga svært lærerike og spennende erfaringer. Vi brukte mye tid på trening, gjennomgang av ulike scenarioer og ulike akuttmedisinske ferdigheter. Vi fikk også bekreftet at selv om Norge er et lite land, så ligger vi langt foran mange andre på prehospital pasientbehandling og medisinske muligheter, sier de.

Utfordrere

Team CAF består av de tre lærlingene Henrik Karlsen, Kujtim Fazliu og Thomas Eraker. De har alle vært lærlinger ved ambulansestasjonen på Gran, og legger ikke skjul på at de har latt seg inspirere av Team Hæljelagets innsats i konkurransene siste året. – Det har helt klart gitt oss motivasjon til å delta, sier de.

Les mer om saken hos Hadeland