Hopp til hovedinnhold
Ambulansearbeider Cathrine Drane overvåker «pasient» Marit Endresen med non-invasiv kapnograf på nesegrime. Illustrasjonfoto: Dan Skoglund og Eirik Illguth
Ambulansearbeider Cathrine Drane overvåker «pasient» Marit Endresen med non-invasiv kapnograf på nesegrime. Illustrasjonfoto: Dan Skoglund og Eirik Illguth


Kapnografi: Mer enn bekreftelse på korrekt tubeplassering

Vi utnytter ofte ikke kapnografi til det fulle i ambulansetjenesten. Her er en oversiktsartikkel over kapnografiens mange muligheter.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Eirik Lillguth (1), Fredrik Nordum (2,4), Ola Grude (1,4), Dan Skoglund (1,3,4 ), Akuttklinikken, Stavanger universitetssjukehus (1), prehospitalt senter - Oslo universitetssykehus (2), prehospital klinikk – Nordlandssykehuset (3), Syddansk universitet (4).

Introduksjon

Hjørnestenen i akuttmedisin er ivaretakelse av vitale funksjoner. Det ultimate målet er å sikre at kroppens vev og celler får nok oksygen til å opprettholde et normalt stoffskifte og at kroppen får eliminert avfallsstoffene.

For å si noe om hvordan de vitale funksjonene er, bruker vi parametere som respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og GCS. Endetidal CO2 (ETCO2) blir i mindre grad brukt som et vitalparameter i norsk ambulansetjeneste.

ETCO2 er et indirekte mål på ventilasjon, sirkulasjon og stoffskifte, og kan brukes som et supplement til klinisk undersøkelse og de alminnelig brukte vitalparameterne til å vurdere pasientens tilstand.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.