Hopp til hovedinnhold
Fra foredrag på Ambulanseforum i 2019.


Kaos rundt AMK-videoprosjekt: – Uheldig om dette kommer ut

Storprosjektet som skulle revolusjonere 113-telefoner ble kuppet av en annen del av helsevesenet.

– Dette er en skandale, sier en sentral helsetopp til Nettavisen.

Et prosjekt for å innføre video for nødtelefoner til 113, er blitt gjenstand for konflikt og kaos i helsevesenet.

Systemet skulle revolusjonere 113-samtalene ved hjelp av video. 

Vestre Viken valgte å sette i gang arbeidet med prosjektet i 2018, og besøkte ulike aktører som allerede har sett på lignende løsninger. Men ifølge foretaket var det ingen som hadde gjort dette i en skala som passet til helsevesenet.

Dermed tok de på seg oppgaven med å utvikle løsningen i samarbeid med Norges fremste bedrifter på dette feltet. I samarbeid med teknologinæringen, arrangerte de et såkalt «Hackaton» i Kongsberg februar 2019. Kort oppsummert, var dette en åpen workshop for dataingeniører hvor de mest innovative helseløsningene ble kåret.

En slik løsning er imidlertid ikke bare enkel å få på plass. For den må også ivareta det strenge personvernet i helsetjenesten.

Kort tid etter Vestre Viken snakket med leverandører, og utredet løsningen, søker de om penger fra Innovasjon Norge til å gjennomføre prosjektet. De søker om seks millioner kroner, og får bevilget 10 millioner kroner i juni 2019.

Underveis i prosjektet informerer Vestre Viken de andre foretakene og spesielt Oslo universitetssykehus (OUS) om at de jobber med prosjektet. Både OUS og Helsedirektoratet er medlemmer i styringsgruppen for prosjektet.

Men den 29. januar 2020 slår Vestre Viken alarm etter en bekymringsmelding. For underveis mens de har holdt både direktoratet og OUS orientert om prosjektet, har nemlig OUS og Norsk Luftambulanse utviklet et parallelt prosjekt uten å informere helseforetaket.

Nettavisen har fått innsyn i flere hundre dokumenter i forbindelse med dette prosjektet. En direktør i Vestre Viken skriver et bekymringsbrev til sine overordnede, hvor vedkommende skriver:

«For VV (Vestre Viken journ. anm.) sin del kan vi komme opp i en situasjon der det vil bli stilt spørsmål om vi har «lurt» Innovasjon Norge og fått tildelt midler på feil grunnlag.»

Videre står det:

«Om denne uheldige historien kommer ut i det offentlige rom, ser jeg at det kan være en risiko at det vil bli stilt spørsmål om årsaken til at helseforetakene ikke har samarbeidet om dette prosjektet og bruk av offentlige midler».

Etter alarmen går blir det gjennomført et møte mellom Vestre Viken og Helse Sør-Øst, som bestemmer over både OUS og Vestre Viken. Der kommer det tydelig frem at prosjektet til OUS legges på is, og at de slutter seg til prosjektet i Vestre Viken.

Men det skjer ikke.