Hopp til hovedinnhold


Kanskje, kanskje ikke

Det er ikke tatt noen beslutning om nye anbud. Vi har bare tatt våre forholdsregler, så hvis det blir nye anbud får vi knappet inn på tiden. Det er ikke skjedd noe mer i denne saken siden forrige styremøte, sier Bjørn Erikstein, konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

helsemidtgul_200- Det er ikke tatt noen beslutning om nye anbud. Vi har bare tatt våre forholdsregler, så hvis det blir nye anbud får vi knappet inn på tiden. Det er ikke skjedd noe mer i denne saken siden forrige styremøte, sier Bjørn Erikstein, konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Dette er saken:
Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap var to av tolv vinnere da Helse Midt-Norge holdt anbud i 2007. Da de to forhandlet seg frem til en månedlig tilleggskompensasjon fordi lønnskravene til ambulansearbeiderne oversteg det som opprinnelig lå inne i beregningen, ble det sterke reaksjoner fra andre tilbydere og media.

Rett før jul ser det ut til at Helsebygg Midt-Norge, som nå tar hånd om disse sakene for Helse Midt-Norge, går inn for en ny anbudsrunde i disse områdene. Det er lagt ut en kunngjøring på Doffin, hvor interesserte bes melde seg.

"Oppdragsgiver skal muligens inngå kontrakter om ambulansetjenester med bil i deler av helseregion Midt-Norge", heter det.

Les hele kunngjøringen her

Nytt styremøte er 14. januar, og Helse Midt vil ha møte med Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap før styremøtet.

Les også: Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap hadde disse reaksjonene før jul

Les også: Stanser tilleggsbevilgninger

Mer om: Uproff håndtering av ambulaseanbud (fra tidsskriftet)

Helse Midt-Norge og Helsebyggs håndtering av disse sakene skaper sterke reaksjoner blant ansatte og fagforeningen:

Fra Trønder-Avisa: Krever styrets avgang

Fra NRK: Vil ha slutt på ambulanseanbud