Hopp til hovedinnhold


Kan unngå ØH-innleggelser

Én av tre alvorlig syke kreftpasienter som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp (ØH), hadde ønsket å få hjelp et annet sted enn på sykehuset. NTNU-professor mener en del ØH-innleggelser kunne vært unngått, skriver Dagens Medisin.
De hyppigste årsakene til innleggelse var problemer med lungene, mage- og tarmproblemer og smerter. Ved utskriving var smertene i gjennomsnitt halvert, ifølge pasientenes egen rapportering.
Professor Marianne J. Hjermstad, forskningsleder ved Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Sør-Øst, er førsteforfatter av en pilotstudie blant 44 kreftpasienter med avansert sykdom.
Studien viser at det i de fleste tilfeller var det relativt enkle intervensjoner som bidro til symptomlindring; væsketilførsel, blærekateterisering, oksygentilførsel og endring i smerteregimet.
– Hva kan være enkle grep?
– Man kan tenke seg at økt kompetanse og behandlingsmulighet i hjemmesykepleien er et relevant tiltak, spesielt sett i lys av samhandlingsreformen. Økt tilgjengelighet og involvering av fastlegene vil også kunne bidra til at færre alvorlig kreftsyke må innlegges som øyeblikkelig hjelp. Andre grep kan være at noen pasienter kan komme rett på sengepost og ikke må gå via akuttmottaket, svarer NTNU-professoren.
Les mer om saken hos Dagens Medisin