Hopp til hovedinnhold


Kan miste AMK

Finnmarks akuttmedisinske sentral i Kirkenes kan forsvinne etter at det nye nødnettet er på plass, skriver NRK Troms og Finnmark.
Den akuttmedisinske sentralen for Finnmark kan bli flyttet fra Kirkenes til Tromsø. En arbeidsgruppe i Helse Nord anbefaler at dagens AMK-sentral beholdes, men ifølge prosjektleder Trine Paulsen Hauge kan man ta en ny vurdering om tre år.
– Arbeidsgruppen anbefaler dagens struktur etter implementeringen av det nye nødnettet er gjennomført, sier Haugen
I dag er det fire telefonsentraler for akuttmedisinske tilfeller i Nord-Norge.

– Færre personale

Finnmark har sin egen AMK sentral i Kirkenes. Arbeidsgruppa anbefaler at dagens sentraler beholdes, men at det gjøres en ny vurdering i 2017 når det nye nasjonale nødnettet er på plass om Harstad og Kirkenes kan legges ned.
– En fordel med to sentraler er at man har færre personale. Du får et kompakt personale og en robusthet internt med tanke på opplæring og vikarer, sier Haugen.
Les mer om saken hos NRK