Hopp til hovedinnhold


Kan ha funnet nytt antibiotikum

En ny type syntetisk sukker kan bli det neste våpenet mot bakterier som er blitt resistente mot de typene antibiotika som finnes i dag, siterer NRK Norge Universitetet i Queensland.
Antibiotikaresistens kan bli en av de største helseutfordringene i vår tid. Omtrent 25.000 mennesker dør hvert år i EU som følge av at antibiotika ikke lenger biter på multiresistente bakterier.

Sukker

Forskere fra Universitetet i Queensland, har sammen med forskere fra Storbritannia, Taiwan og Belgia funnet ut at sukkermolekyler som produseres av bakterier muligens kan brukes som antibiotika.

Bryter ned celleveggen

Slik fungerer det, sier professor Matt Cooper fra Universitetet i Queensland:
– Bakterier har cellevegger som ligner veggene i et murhus. Men i stedet for at veggene holdes sammen av mørtel, holdes de sammen av et sukker.
– Sukkermolekylet vi har funnet, vil ødelegge en viktig del av sukkeret, og dermed celleveggen. Det vil drepe bakterien, sier Cooper.
Les mer om saken hos NRK Norge