Hopp til hovedinnhold


Kan få nytt helikopter

Når styret i Helse Nord samles i Bodø onsdag i morgen står etableringen av  en fast base for ambulansehelikopter og legebil på Evenes på sakskartet, skriver Nordlys.
Det var i desember i fjor at en prosjektgruppe i Helse Nord anbefalte  etablering av et ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. Årsaken er at  den tettest befolkede regionen i Nord-Norge har det dårligste akuttilbudet i  landet. Prosjektgruppen mente Evenes var best egnet for etableringen av en  base.
Driften av en ny helikopterbase er beregnet til å koste rundt 40 millioner  kroner i året. I tillegg kommer investeringskostnadene når basen skal  etableres. Men i styredokumentene går det fram at utgiftene til drift vil gå  ut over den økonomiske handlefriheten til Helse Nord.

Avviser sommerbase

Administrerende direktør Lars Vorland inviterer styret til å fatte følgende  vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en  ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan  2014-2017.
2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse  og adm. direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering.
Les mer om saken hos Nordlys