Hopp til hovedinnhold


Kan bli kun ett traumesykehus

Hardt skadde pasienter kan fra neste år av bli sendt til sykehuset i Kristiansand. En arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus ser på muligheten for bare ett traumesykehus på Sørlandet, ifølge NRK Sørlandet.
I mars får sykehusledelsen overlevert innstillingen. Fra neste år kan altså traumeteamene med kirurger bli lagt til ett sykehus. Dermed kan de to andre sykehusene miste traumeteamene som blant annet behandler pasienter fra trafikkulykker.

Nødkirurgi

– Ideelt sett burde vi ha traumeteam alle tre stedene, både Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Grunnen til at en har begynt å se på saken er at det har vært vanskelig å opprettholde kvaliteten på alle tre steder. Det har vært ganske jevnt fordelt og tilfeldig på de tre sykehusene, sier leder av arbeidsgruppa, Per Kristian Hyldmo.
– Det handler spesielt om kirurg som skal kunne både vurdere og gjøre nødkirurgi dersom det er behov for det, legger han til.
Hyldmo sier at akuttfunksjonene og fødeavdelingene skal bestå.

– Bør være ved hvert sykehus

Thorsten Janvin, som er sykepleier og ambulansearbeider og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Flekkefjord sykehus, mener det må være traumeteam ved hvert sykehus.
– Konsekvenser ved ett traumesykehus vil kunne bety døden for hardt skadde pasienter med indre skader, mener Janvin.
– Det har vist seg gang på gang at de gangene vi er på ulykker der det er pasienter med store indre skader, så kommer de til Flekkefjord, til traumeteamet, og blir stabilisert her før videre transport til større sykehus som Kristiansand, Ullevål eller Stavanger, sier ambulansearbeideren.
Les mer om saken hos NRK