Hopp til hovedinnhold


Kan bety forskjellen på liv og død

Lille Máze er et stykke fra allfarvei, spesielt når noen der trenger livsviktig hjelp. I sommer har de fått den første lokale førstehjelpsgruppen i Finnmark, skriver NRK Sami.

 – Máze er et godt stykke unna profesjonelle nødetater, de nærmeste er i Alta og Kautokeino, derfor er det behov for denne type frivillig innsats for å redde liv, forteller Ole Anthoni Hætta.
Han var en av pådrivernetil å få etablert gruppen i bygda Máze som ligger i Kautokeino kommune. Målet med førstehjelpsgruppen er å rykke ut på nødsituasjoner i nærområdet, og drive livreddende førstehjelp fram til ambulansepersonell er på plass.
Ole Anthoni Hætta er selv ambulansepersonell, og også brannmann i den lille samebygda med 300 innbyggere. Etter at gruppen ble etablert i juni i år har de så langt bistått med sine førstehjelpskunnskaper ved to nødstilfeller.
Blant annet var det de som kom først en bærplukker til unnsetning, da han sist søndag under det kraftige tordenværet i Finnmark ble truffet av lyn. Dette skjedde ved Suolovuopmi, som ligger mellom Máze og Alta.
Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak denne ordningen, som meget beskrivende er kalt «Mens du venter på ambulansen». Den er ment som et supplement til profesjonell nødhjelp.
Førstehjelpsgruppene består som oftest av lokale brannmenn, helsepersonell og andre frivillige som ønsker å hjelpe i nødsituasjoner. 12 personer fra Máze er trent til å utøve livreddende førstehjelp lokalt. De rykker blant annet ut med oksygenmaskin og hjertestarter.
Totalt er det så langt opprettet førstehjelpsgrupper i over 40 kommuner i Norge.

Les mer om saken hos NRK