Hopp til hovedinnhold


Just Ebbesen trekker seg som administrerende direktør for Sykehuset Østfold

Den siste tiden har sykehuset slitt med korridorpasienter, og enkelte avdelinger har store kapasitetsproblemer. Dette, kombinert med Ebbesens lederstil, har ført til en stadig større misnøye med ham som sykehusdirektør, ifølge Dagens Medisin.
Ebbesen har vært sykehusdirektør siden 2009.
– Det er en økende uro rundt sykehuset i offentligheten som handler om korridorsenger og negative pasientopplevelser. Fokuset den siste tiden har dreid mot meg som leder. Jeg ser at Sykehuset Østfold ikke er tjent med at organisasjonen skal lide under et slikt press. Sykehuset har de siste ukene vist en positiv beleggsutvikling. Det er viktig at sykehuset nå får ro til å fokusere på gjennomføringen av de siste oppgavene som skal på plass før Vestby kommune blir en del av opptaksområdet 2. mai i år. Ut fra en totalbetraktning ser jeg det derfor som best for Sykehuset Østfold at jeg i samråd med styreleder trer ut av min stilling nå, uttaler Just Ebbesen på hjemmesiden til sykehuset.
Les også: Korridorpasienter, kapasitetsproblemer og Just Ebbesens lederstil har ført til stadig større misnøye med ham som sykehusdirektør.
– Just Ebbesen har vært en drivkraft for innovasjon og ny teknologi som gjør at sykehuset ligger langt fremme i europeisk målestokk. Han har arbeidet godt og systematisk for bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og sykehuset vil fremover fortsette dette arbeidet. Ebbesen har alltid vært lojal til de oppdragene sykehuset har fått fra styret og eier, sier styreleder i Sykehuset Østfold Marianne Fålun.
Les mer om saken hos Dagens Medisin