Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 4 2015

Vi feirer 40 år, og har invitert et fint knippe med foredragsholdere som artikkelforfattere til denne festen av et nummer. Enjoy! 

Leder

Vi etterlyser en felles innsatslederutdanning for nødetatene. Hvorfor har ingen fått mandatet?

Bildet

Vår egen husfotograf, eller kanskje heller gatefotograf, Jørgen Skogmo som jobber i ambulansetjenesten i Oslo har laget en reise fra 1975–2015 - i ett bilde ...

Quiz om blodtrykk

Ambulanseforums aller første nummer hadde en illustrasjon av et hjerte på forsiden. Hva passer bedre i et jubileumsnummer enn en quiz om blodtrykk? Test kunnskapen din her.

Bra nok beredskap?

I anledning Redningskonferansen har vi spurt justisministeren, lederen for justiskomiteen og representanter for politi, brann og helse om beredskapen er god nok i Norge.

«Ikke fått noe mandat»

Vi spør Politihøgskolen om deres innsatslederstudie, og hvorfor det ikke er åpnet for personell fra andre nødetater. De opplyser at de ikke har fått noe mandat fra Politidirektoratet. De har heller ikke kjørt noen nye kull på to år, og planlegger en halv klasse med innsatsledere og en halv klasse med operasjonsledere slått sammen fra høsten 2016.

Minneord Jan Einar Andersen

Et stort tap for redningsfamilien: Jan Einar Andersen døde i sommer. Han brukte mesteparten av yrkeskarrieren på å bedre samvirket mellom redningsetatene.

Starten av Ambulanseforum

– Det er to ting jeg er stolt av. At Ambulanseforum lever videre og at Norsk Luftambulanse har utviklet seg til det selskapet det er i dag, forteller Fred Øisten Andersen, Ambulanseforums første redaktør.

Barn som pårørende

Flere enn hvert tiende barn lever med voksne som har alvorlige psykiske problemer eller rusproblemer. Ikke alle blir godt nok ivaretatt når de møter helsearbeidere i akutt eller prehospital medisin.

Akutte tilstander hos barn

Det kan være skremmende når det oppstår akutte situasjoner som involvererer barn, ikke minst når de er pasienter.

Ny spalte: Mitt personlige utstyr

Alle ambulansearbeidere har gjerne sitt eget system på utstyr som de bærer på seg i lommer, i tillegg til det som er i bilen.

Brenner for kunnskap: Årets Paramedic 2012

Carl Robert Christiansen mener ambulanseutdanningen hører til på høgskolenivå. I vår var han på oppdrag i Nepal rett etter jordskjelvet for å hjelpe befolkningen.

Akuttbehandling av brannskader

Om prioriteringer og forberedelser til transport.

Traumatisk hjertestans

Retningslinjer for behandling av traumatisk hjertestans kan bedre prognosen for en pasientgruppe man før anså det som nytteløst å gjenopplive.

Forskning på hjertestanssamtaler på AMK

I forskningssammenheng er det gjort en intervensjon på en norsk AMK-sentral. Målsettingen var å håndtere hjertestanssamtaler bedre.

Stort anbud på AMK

Hvordan fremtidens medisinske nødmeldetjeneste vil bli, avgjøres i et stort, kommende anbud.

Smittet eller eksponert?

Se for deg at du er på et oppdrag og brått innser at du er i en situasjon med stor smittefare. Du må tenke fort. Hva gjør du?

Stasjonen vår - Notodden

Brannfare, maur, mus, fuglelopper, sopp og råte: Har Notodden Norges verste stasjon?