Hopp til hovedinnhold


– Jobbet over 1200 timer overtid

Ansatte på ambulansestasjonene i Vesterålen jobbet over 1200 timer overtid i fjor, skriver Bladet Vesterålen.

Les også: Delta vurderer å politianmelde Nordlandssykehuset
Nå vurderer organisasjonen Delta å anmelde Nordlandssykehuset for brudd på arbeidsmiljøloven.
Direktøren lover å jobbe sammen med Delta for å finne løsninger. Men han beskriver det som umulig å etablere vaktstasjoner på alle de fire hjemmevaktstasjonene i Vesterålen.
Totalt har sykehusforetaket 13 hjemmevaktstasjoner.
I brevet fra Delta til Nordlandssykehuset understreker organisasjonen at man ikke ønsker å gå til anmeldelse, men at det må ses i sammenheng med at de tillitsvalgte har tatt opp forholdene og bedt om møter med ledelsen uten å få svar eller gitt mulighet for å komme i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger.
– Når de tillitsvalgte og de ansatte ikke gis mulighet til å nå frem til ledelsen med de problemene som er i ambulansetjenesten medfører dette en stor frustrasjonen blant de ansatte. Dette i tillegg til at ledelsen i ambulansetjenesten selv har gått ut med løfter med at arbeidssituasjonen i Vesterålen skal tas tak i uten at det skjer noe, skriver Delta.
Organisasjonen mener sykehuset systematisk bryter med grensene for overtid.
– Delta har fått dokumentert eksempler på overtid der en person hadde 1.057 betalte overtidstimer i 2017. I forhold til arbeidsmiljøloven utgjør dette 727 timer ut over lovens grense for overtid når det ikke er søkt dispensasjon, heter det i Delta-brevet. Dessuten viser man til flere eksempler på ansatte med over 1.200 betalte overtidstimer i fjor.
Delta beskriver også arbeidstidsordningen ved ambulansetjenesten på Sortland som uforsvarlig, selv om den ikke har hjemmevakt, men kombinasjon av aktiv arbeidstid og vakt på vaktrom.
Man mener at belastningen av antall utrykninger i løpet av tida med vakt på vaktrom er så stor at det ikke er grunnlag for en slik ordning.
– Belastningen er så pass stor at det har frem til i august i år meldt om 28 utmeldinger av tjenesten på grunn av for mye kjøring. I tillegg opplever de ansatte at de ofte må rykke ut selv om de har meldt ifra at har krav på hvile jamfør arbeidsmiljølovens bestemmelser, skriver Delta.
Organisasjonen beskriver ordningen som uforsvarlig, blant annet fordi den øker risikoen for å gjøre feil.
Sjef for prehospital klinikk, Harald Stordahl, varslet mandag forslag til løsning for Vesterålen og Lofoten til neste styremøte i høst.
– Vi ønsker å gjøre arbeidstidsordningene så gode som mulig. Men det er vanskelig når vi har beredskapen i den andre vektskåla, medga Stordahl.
– Det er spørsmål om hjemmevaktstasjoner. Vi har fire hjemmevaktstasjoner i Vesterålen. Vi har 41 arbeidstagere, der tre av dem har over 400 timer overtid. Det er det doble av begrensningen i Arbeidsmiljøloven før du skal søke dispensasjon. Inklusive dem har vi fem som har over 300 timer, og 12 som har over 200 timer – inkludert disse fem. Det skulle altså vært søkt dispensasjon for 12 av de 41, opplyste direktøren i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, til styret.
Han understreket at de ansatte på disse fire stasjonene ikke har hjemmevakt hele døgnet, men aktiv vakt fra klokka åtte om morgenen til klokka 19.15.
– Så hjemmevakta handler om helger og tida fra klokka 19.15 til åtte neste morgen resten av uka. Og hjemmevakt regnes som én time arbeidstid når man sitter fire timer hjemme. Men i det øyeblikket du får ei utrykning på hjemmevakt, går alt på overtid, forklarte direktør Paul Martin Strand.
Han beskrev overtidssituasjonen i Vesterålen er annerledes enn på de andre stasjonene i foretaket.
Han brukte ambulansestasjonen på Åse med seks ansatte som eksempel.
– Mer enn halvparten av overtida er ikke knyttet til hjemmevakt, men kollegaers sykefravær. Nå ser vi etter mulighet til å få inn kollegaer utenfra når noen er syk. Fraværet på disse stasjonene er høyere enn på sammenlignbare stasjoner, sa Strand.
Ifølge Strand tar noen av arbeidstagerne på hjemmevaktstasjonene også ekstravakter på sykehuset, noe som også bidrar til mye overtid.
– Et strakstiltak er å si at de ikke får jobbe inne på sykehuset. Vi jobber aktivt med både det og å få inn vikarer utenfra ved sykefravær, forsikret Paul Martin Strand overfor styret. Han sa også til styret at foretaket ser på strukturen av ambulansestasjoner.
Les mer om saken hos Bladet Vesterålen