Hopp til hovedinnhold


Jobbet mer enn 1000 timer overtid på ett år

Det har vært stort fokus på arbeidsmengdene for de ansatte i ambulansebiltjenesten ved Nordlandssykehuset.

Øksnesværingen Ståle Mikal Skaaden jobbet mer enn 1000 timer overtid i 2017, med sykemelding som resultat, ifølge Vesterålen Online (krever innlogging).

Les også: – Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka
Mer: Styreleder i NLSH – ingen god situasjon dette vi ser nå
Siste: Delta vurderer å politianmelde Nordlandssykehuset
Bakgrunn: Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen – frykter liv og helse vil gå tapt

Vol har gjentatte ganger skrevet om den prekære situasjonen for ambulansearbeidere i Vesterålen. Stor arbeidsmengde og mye overtid har vært gjennomgangstonen over lang tid.

Frem til oktober 2018 sto Skaaden oppført med 548 betalte overtidstimer. Etter det ble han sykmeldt, før han i august i år tok permisjon fra stillingen og gikk over i en annen jobb.

– Min sykmelding kom som følge av et høyt arbeidspress over lang tid, kombinert med at der aldri har vært ro i tjenesten. At man jobber mye, er ikke den eneste årsaken til at man sakte, men sikkert tømmes for overskudd og energi, men det er en medvirkende årsak, sier han og fortsetter:

– Når man over mange år føler seg som et problem og en utgiftspost og ikke en ressurs, så blir den totale opplevelsen som ansatt veldig tung å bære over tid, sier han til Avisa Nordland.

Mer: Klinikksjefen snur og innrømmer beskjed om overtidsnekt
Tidligere: Helseministeren – skal leie inn ambulansepersonell til Vesterålen
Les også: Dør folk saktere i distriktene enn i større sentra?
Enda mer: Vesterålen Regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning

Skaaden påpeker videre at turnusene for ham etter hvert ble tunge å gå, spesielt da skillene mellom jobb og fritid ble visket bort som følge av hjemmevakter.

Han er i dag usikker på om han i det hele og store ønsker å komme tilbake til jobben i ambulansetjenesten om ikke forholdene bedrer seg.

Midlertidig ordning mot sykefravær

Avisa Nordland har vært i kontakt med direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand. Han ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i protokollen til sist styremøte 11. desember.

– Vi har fulgt dette opp med styresak. Det er kommentert i styresaken og vi trenger ikke å kommentere utover dette, sier Strand, og fortsetter:

Prosessen har vært godt. Styrevedtaket sier at vi skal ha styrebehandlet en ny løsning for Vesterålen innen juni. Da skal vi komme med tiltak, utover tiltakene som pågår allerede nå rettet mot sykefravær, sier han til avisa.