Hopp til hovedinnhold
– Drømmen er en 50 prosentstilling i akuttmottaket, kombinert med en 50 prosent stilling i ambulansen, sier Lene Kristin Nybø.


Jobber i akuttmottak etter bacheloren i prehospitalt arbeid

Lene Kristin Nybø (29) står i bakken på Norefjell i puddersnø. Det er midt i uka, og fridag fra akuttmottaket på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Fra Ambulanseforum nr. 1. 2018 Tekst: Live Oftedahl

Lene Kristin Nybø, fra Drammen, hadde sykepleierutdanning fra før da hun begynte på bacheloren i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun gikk ut av HiOAs sykepleierutdanning i 2011 og jobbet i akuttmottaket på Bærum sykehus, samtidig som hun tok ekstravakter på ambulansen i Bærum.

– Da tenkte jeg at dette vil jeg lære mer om! Det her var kult!

Akuttmedisin var skummelt

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.