Hopp til hovedinnhold


– Jeg vil være lagleder for helsetjenesten i Nord-Norge

Cecilie Daae forlater Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og blir ny administrerende direktør i Helse Nord RHF, melder Dagens Medisin.

– Dette er den mest spennende jobben i Helse-Norge, og jeg gleder meg stort til å begynne. Selv om det er tungt å forlate DSB, så er dette på sett og vis som å komme hjem. Jeg har jobbet med helse i alle år og derfor er dette drømmejobben, sier Cecilie Daae til Dagens Medisin.
Onsdag morgen ansatte styret i Helse Nord RHF henne som direktør for vår nordligste helseregion.
«Hun får en nesten umulig oppgave», står det i tittelen i et innlegg av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, i Nordnorsk Debatt. «I organisasjonen Daae tar over, sitter det ukultur i veggene som er nødt til å luftes ut.»
Daae sier hun kommer til å ukependle til Nord-Norge. Familien bor i Oslo.
Tiltrer over nyttår
Daae tiltrer stillingen først fra nyttår, og sier jobben som toppsjef i DSB vil ta all hennes tid og fokus frem til den tid.  Åremålet som DSB-sjef utløper i 2021.
– Derfor var det naturlig at jeg allerede nå gjorde opp status på om jeg ønsket en ny periode. Når det ikke var aktuelt, føler jeg at dette er en riktig avgjørelse.
På tvers av sektorene
Den påtroppende Helse Nord-sjefen sier hun ser frem til å bruke sine erfaringer fra samfunnssikkerhet og beredskap inn i helsetjenesten.
Som DSB-sjef har Daae har blant annet hatt såkalt styringsdialog med Fylkesmennene i Nord-Norge om risiko- og sårbarhetsutfordringer for landsdelen, og er derfor godt kjent med mange av disse utfordringene:
–  Jeg opplever at en del ser disse problemstillingene adskilt. Jeg mener vi må jobbe mer tverrsektorielt og se spørsmål knyttet til liv og helse som ett. Nord-Norge har selvsagt sine særegne utfordringer rundt demografi, avstander, bærekraft og klima. Samtidig er jeg opptatt av det nasjonale perspektivet, og jeg vil være en pådriver for at disse spørsmålene ikke isoleres til Nord-Norge.
Helse Nord skriver at Daae skal begynne i stillingen 13. januar. Nåværende administrerende direktør Lars Vorland går da av med pensjon.
– Cecilie Daae har skilt seg ut som en foretrukken og svært kvalifisert kandidat. Hun har med sin utdanning og erfaring opparbeidet seg et helhetlig blikk på og innsikt i helsetjenesten, både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun er godt kjent med styring i staten og av spesialisthelsetjenesten, og hennes forvaltningskompetanse og kjennskap til politiske prosesser er solid, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin