Hopp til hovedinnhold


Jan har vært lege i Finnmark siden 1980, men nå er han svært bekymret: – Avvik blir ikke sendt før det er åpenbar fare for liv og helse

Har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen, skriver iFinnmark (krever innlogging).
Bakgrunn: Fylkeslegen har fått bekymrings- og avviksmeldinger om Babcock
Mer: Etter tre måneder med Babcock slår Marius sikkerhetsalarm
Samme dag som det ble kjent at begge ambulanseflyene i Alta står på bakken på grunn av sykdom og mangel på crew, så har spesialist Jan Eggesvik i allmennmedisin sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Ja, jeg er bekymret, sier Eggesvik til iFinnmark. Han har vært lege i Finnmark siden 1980, og er nå fast vikarlege i Lebesby kommune.

Bekymringsmeldingen

iFinnmark har fått tilsendt bekymringsmeldingen fra Eggesvik som han har sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og gjengir hele her med tittelen « Vedrørende beredskap for ambulanseflytjenesten i Finnmark »:

Lokalisering og antall ambulansefly i beredskap er uendret hos den nye operatøren. I tillegg har Kirkenesflyet fått anestesilegeberedskap som vil gi nye muligheter for optimal behandling av akutt syke pasienter i Finnmark. Min bekymring er at selv om alle operative enheter er fastlagt, rapporteres det helt opp til dagens dato at flere ambulansefly er ute av beredskap i kortere og lengre tid. Dette medfører en systemfeil ved at responstiden øker.

I den offentlige debatten omkring kvalitetsretningslinjer for responstid ved operatørskifte til Babcock kan jeg ikke finne presisering av kravene til responstid i forhold til medisinsk indeks. Det er uklart for meg hvorfor Helse-Nord og Luftambulansen HF har fjernet dette fra kravlisten til ny operatør.

Jeg finner dette bekymringsfullt og mangelen fører til at avvik på responstid ikke blir sendt før det er åpenbar fare for liv og helse.

Bl.a. er det fremkommet følgende uklare punkter som bør avklares raskt:

  • Er det slik at de nye flyene krever en tidsforlengelse for klargjøring for oppdrag i forhold til tidligere? Kan dette problemet løses eller vil dette bli en permanent forsinkelse av responstid?
  • Det har vært nevnt at nåværende operatør bl.a. har færre reservefly tilgjengelig enn forrige operatør. I tillegg er det fremkommet at reservefly ikke settes inn før etter 12 timer. Er dette korrekt vil resultatet være at antall operative enheter i lengre perioder være færre enn vedtatt.

Les mer om saken hos iFinnmark (krever innlogging)