Hopp til hovedinnhold


Ja til legevaktsamarbeid

2900 skrev under på at de ikke ville ha det, men i går sa det politiske flertallet i Saltdal ja til en interkommunal legevakt i indre Salten.

2900 skrev under på at de ikke ville ha det, men i går sa det politiske flertallet i Saltdal ja til en interkommunal legevakt i indre Salten.

Les hele saken i Avisa Nordland: Ja til legevaktsamarbeid

– Kanskje var spørsmålet stilt for "svart og hvitt", men det viser uansett et stort folkelig engasjement. Folk er redd for å miste en faglig og god legevakt, sa Stig Morten Sletteng (Frp) om underskriftsaksjonen Frp satte i gang.

Sammen med Høyre sa de nei til legevaktavtalen med Fauske og Sørfold, mens flertallet på fire sa ja.

Sårbar vaktordning
I formannskapet sa kommuneoverlege Magne Franing at legevaktordningen er urovekkende. Han beskrev en vaktordning som er svært sårbar, og som ikke tar hensyn til yngre leger og kvinnelige leger.

– Lange og tunge vakter skremmer leger fra å søke jobb i distriktskommuner.

Saken har også et sikkerhetsmessig aspekt.

Truende pasienter. – De siste to ukene har en av våre unge leger stått ansikt til ansikt med en truende, amfetaminpåvirket person. En annen måtte kontakte politiet for å få hjelp.

– Man har bare reflekshammeren å forsvare seg med. Vi møter stadig flere småspsykotiske folk som er ruspåvirket. Ofte må vi ha politiet med oss eller engasjere vaktselskap. Vi har anmeldt drapstrusler to ganger, og trusselbildet øker, sa Franing.

Som selv er fritatt for vakter pga. oppnådd alder. Det samme kan skje med en av de faste legene, som er 57 år.

– Takket være vaktsamarbeidet har han bestemt seg for å fortsette. Et annet legepar har også vurdert å slutte. Leger kan få seg annet arbeid når som helst. 95 prosent av de nyutdannede søker seg til sykehus. Lange krevende vakter i en distriktskommune frister dem lite, sa kommuneoverlegen.

Legene går 80 timers helgevakter, fra fredag morgen til mandag i trekk, og tar ikke ut avspasering.

Kan søke fritak. – Ikke ti ville hester skal få meg inn i vaktordningen igjen, sa Franing og avviste at mangel på pasientjournal er problematisk for leger på vakt.

Saltdal har nå fire leger som deltar i vaktordningen. Resten kan søke fritak.

Han avviste også at det er full legedekning i kommunen.

– Vi har fått et legepar som er villig til å være her i ett år. Vi har god dekning nå, men det er ikke sikkert det kommer til å vare, sa han.

Frp etterlyste hvorfor ikke denne "bekymringsmeldingen" var kommet før.

– Den er opplyst flere ganger, sa rådmann Anna Welle.

Sletteng var med i arbeidsgruppa for legevakt, sammen med blant andre lege Gunnar Skodvin, men følte at det kom nye opplysninger som ikke ble hensyntatt. Blant annet om et "minisykehus".

– Jeg har savnet andre alternativer enn legevakt på Fauske, sa han og foreslo at kommunen utreder arbeidsforhold og vaktbelastning for leger som inngår i vaktordningen sammen med ambulansetjeneste evt. akuttstue/minisykehus, og utbygging av helsesenteret.