Hopp til hovedinnhold


IVja/nei-studien var forsvarlig

Statens helsetilsyn har kommet til at UUS hjertestansstudie ikke medførte at pasientene som ble involvert i den fikk uforsvarlig helsehjelp.

Statens helsetilsyn har kommet til at UUS hjertestansstudie ikke medførte at pasientene som ble involvert i den fikk uforsvarlig helsehjelp.

Les også: Hjertestansstudien ble prisbelønt

Mer bakgrunn: IV-ja/IV-nei-studien - hva ble resultatet?

Statens helsetilsyn fant også at UUS ikke hadde et internkontrollsystem for forskning da studien startet opp i 2002. Sykehuset innførte styringssystemer for forskning i 2004, og Statens helsetilsyn finner derfor ikke grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av dette.

Studien ble gjennomført ved Ullevål universitetssykehus (UUS) i perioden 2002–2009, og NRK Brennpunkt hadde et program viet studien som var meget kritisk.

Studien undersøkte om en forenklet behandling uten innlegging av intravenøs kanyle og tilførsel av medikamenter, herunder adrenalin, ga forbedret overlevelse hos pasienter med hjertestans utenfor sykehus, og fant ingen signifikante forskjeller i overlevelse mellom de to gruppene.

I tillegg til egen saksbehandling har Statens helsetilsyn hentet inn vurderinger fra to sakkyndige, en i Sverige og en i Danmark.

Les hele konklusjonen i tilsynssaken her.

Les sakkyndighetsuttalse fra Sten Rubertsson, professor og overlege ved Akademiska sjukhuset i Uppsala her.

Les Jakob Trier Møller, klinikksjef ved anestesi- og operasjonsklinikken ved Rigshospitalet i København sin uttalelse her.