Hopp til hovedinnhold


IP-telefoni forlenget samtalen

Tele2 oppgir at de har kommet til enighet med SOS Alarm om at alle deres ip-nummer skal kodes slik at de havner i Østersund. Slik fungerte det ikke da en baby fikk pustestans i Malmø.

Tele2 oppgir at de har kommet til enighet med SOS Alarm om at alle deres ip-nummer skal kodes slik at de havner i Østersund. Slik fungerte det ikke da en baby fikk pustestans i Malmø.

Bakgrunn: Merkelig nødsamtale

Helsingborgs Dagblad ber SOS Alarm om å lete fram telefonsamtalen fra Sarita Hamedovic for å høre hva som blir sagt. Det tar tid for teknikerne finner innspillingen.

Til slutt dukker den opp - i Østersund. Det viser seg at familien Hamedovic i Helsingborg ringer med ip-telefon, det vil si telefon via bredbånd. Samtalene fra mobiler og faste telefoner er kodet slik at de automatisk havner hos nærmeste nødsentral. Slik er det ikke med ip-telefoni.

For Sarita Hamedovic tok det 2,5 minutter fra første kontakt med SOS til at hun og broren la på og kjørte selv.

— 2,5 minutter oppleves selvfølgelig som veldig lang tid om man har et barn som ikke har det bra eller ikke puster, sier Chatarina Björdal, behandlingsleder på SOS Alarm i Malmø.

Hun har hørt på samtalen og sier at operatøren har stilt de spørsmål som må stilles.

— Jeg har full forståelse for at allmennheten synes det er besværlig å bli spurt samme spørsmål flere ganger, men det inngår i SOS rutiner å nøye forsikre seg om hvor oppringeren er, sier Björdal.

Når Sarita Hamdeovics samtale ble brutt ringte operatøren tilbake, men da var linjen opptatt. Broren som ringte havnet også i Østesund, men hos en ny person. Når denne operatøren ville koble videre til Malmø og begynte å stille spørsmål om adressen sa broren "vi har et barn som ikke puster, vi kjører selv".

Ettersom samtalen ble brutt er det vanskelig å si hvor mye samtalen ble forlenget. - Men rent generelt finnes det absolutt risiko for forlengelse av samtalen når den ikke havner på nærmeste nødsentral, sier Björdal.

Hun mener likevel at SOS har håndtert ærendet korrekt ut fra de opplysninger de fikk.

— Feilen ligger i ip-telefonenes konfigurasjon som SOS ikke påvirker.

Tele2, den virksomheten som Sarita Hamedovic bruker, oppgir at de har kommet til enighet med SOS Alarm om at alle deres ip-nummer skal kodes slik at de havner i Østersund. Tele2 har også fått vite at hele utalarmeringen skal kunne håndteres fra Østersund, også bestilling av ambulanse. Ved behov kan en annen nødsentral kobles inn til medlytting, men noen viderekobling trengs ikke å gjøres.

Chatarina Björdal sier på sin side at SOS Alarm skal undersøke hvorfor Helsingborgsamtalen likevel ble viderekoblet til Malmø.

— Om vi har feilet der, at ærendet skal håndteres helt fra Østersund, så skal vi rette på våre rutiner.