Hopp til hovedinnhold


Invitasjon til halvdagsseminar 1. mars

Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin?

Hvilken plass bør nasjonale standarder ha i prehospital akuttmedisin?

Vi ønsker å diskutere om det er mulig å etablere en nasjonal standard for ambulansejournalen og et felles triagesystem i norsk ambulansetjeneste, legevakt og akuttmottak.

Invitasjon (pdf)

Sted og tid: 1.mars kl 12.30 på Clarion Hotel Gardermoen.

Påmelding: Send e-post til post@ambulanseforum.no.

Pris: 950 kroner per pers.

Program:

12.30: Åpning ved Åslaug Haga, generalsekretær i SNLA.

12.40: Hvilken plass bør standarder ha i prehospital akuttmedisin? HOD innleder.

13.00: Dokumentasjon og ambulansejournaler – manglende datasett. Andreas Krüger, lege og forsker på legejournaler.

13.20: Erfaringer med Manchester triage system (MTS). Endre Sandvik, direktør Oslo Legevakt.

13.40: Erfaringer med METTS. Gunnar Vangberg, medisinsk ansvarlig/rådgiver for ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag.

14.00: Behandlingsstandarder i prehospital tjeneste. Anne-Cathrine Braarud, avdelingsoverlege Prehospitalt senter, Akuttklinikken, OUS.

Pause 20 minutt.

14.40 : Fødselshjelp og standarder som grunnlag for kvalitetsheving. Rolf Kirschner, leder av kvalitetsutvalget i norsk gynekologisk forening og seksjonsoverlege på Kvinneklinikken Rikshospitalet.

15.00: Innføring av nasjonal standard for redningsmenn. Fritz Ivan Gulbrandsen, redningsteknisk rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS.

15.20: Hvilken plass bør nasjonale standarder og kvalitetsindikatorer ha i prehospital akuttmedisin? Cecilie Daae, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet avrunder.

Det er satt av en halvtime til debatt.

I dag varierer ambulansejournalenes innhold og triagesystemer mellom ulike tjenester og regioner.

Men pasienten er den samme overalt. Er det til pasientens beste at det er vanskelig å måle kvaliteten på pasientbehandlingen på tvers av tjenestene, og å forske på prehospitale data?

Ambulanseforum og Stiftelsen Norsk Luftambulanse står som arrangører.

Velkommen!