Hopp til hovedinnhold


Intet helikopter ennå

Sør-Troms regionråd fikk det ikke som det ville. Det blir ikke stasjonert ambulansehelikopter i Harstad med det første.

Sør-Troms regionråd fikk det ikke som det ville. Det blir ikke stasjonert ambulansehelikopter i Harstad med det første, skriver Harstad Tidende.

Les også: Vedtak om traumesykehus i Helse Nord

Det har styret i Helse Nord vedtatt i dag. Regionrådet sendte en kort e-post til Helse Nord ved styreleder Bjørn Kaldhol før møtet. I denne het det:

«Sør-Troms regionråd vil på det sterkeste oppfordre styret i Helse Nord til å vedta at det blir opprettet en luft-ambulansebase i Harstad slik Luftambulansetjenesten på et faglig grunnlag anbefaler. En slik base vil bety svært mye for sikkerheten til befolkningen i Sør-Troms/Nordre Nordland.»

Regionrådet mente at målet må være at arbeidet med en slik base starter i 2011.

Ikke i 2011

Men regionrådet ble ikke hørt. I styrevedtaket heter det:

«En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført i 2012. Styret vil spesielt peke på behovet for å styrke luftambulansetjenesten mellom Bodø og Tromsø. Styret viser i den forbindelse til utredningen fra Luftambulansetjenesten ANS.»

Les mer om saken i Harstad Tidende