Hopp til hovedinnhold


Internasjonal konferanse om skiftarbeid og helse

Det store temaene på det 19. internasjonale symposium om skiftarbeid og arbeidstid var toleranse for skiftarbeid, søvn, kronobiologi og sikkerhet.

Det store temaene på det 19. internasjonale symposium om skiftarbeid og arbeidstid var toleranse for skiftarbeid, søvn, kronobiologi og sikkerhet.

Les saken på Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Tidligere i Ambulanseforum: Nattarbeid gir promillesymptomer

Mange blir syke: Stor studie av skiftarbeid

Økt pasientsikkerhet med kortere arbeidsdager

Konferansen ble gjennomført i Venezia i begynnelsen av august. I underkant av 200 deltakere fra hele verden var samlet.

Denne typen konferanser, som arrangeres annethvert år (første gang i Norge i 1969), gir forskere muligheten til å holde seg oppdatert faglig og utveksle erfaringer med kolleger fra hele verden. Arrangører var denne gangen universitetet i Milano, avdeling for yrke og miljø, ledet av dr. Giovanni Costa.

Variert program

Tittelen på konferansen var Health and Well-being in the 24-h Society, og dreide seg om utfordringer og helseutfall knyttet til skiftarbeid. I tillegg var det foredrag om organisering av arbeidet, og forslag til praktiske og gjennomførbare løsninger for bedre arbeidstidsordninger. En egen sesjon handlet om skiftarbeid og aldring.

Toleranse for skiftarbeid

Konferansens første økt handlet om hvorvidt det finnes arbeidere som tåler skiftarbeid bedre enn andre. Mikko Härmä, fra STAMIs finske søsterinstitutt Arbetshälsoinstitutet, fremhevet at helserisiko ved skiftarbeid kan omfatte så mye, og forårsakes av så mange mekanismer, og man må spørre seg om hvorfor det er så stor variasjon mht søvn/våkenhet blant skiftarbeidere, og hvorfor så mange skiftarbeidere tilsynelatende kan holde seg friske og problemfri.

Han understreket at kartlegging av søvn- og våkenhetsforstyrrelser kan være beheftet med målefeil og feilklassifikasjon pga selvrapportering. Studier har vist at følgende faktorer spiller en rolle for hvordan den enkelte tåler skiftarbeid: Alder, kjønn, personlighet, helse- og familiestatus, samt individuell evne til tilpasning og mestring.

Søvn

Siden søvnunderskudd og søvnighet er knyttet til de fleste problemer i forbindelse med skiftarbeid, ble mye tid avsatt til foredrag og presentasjon av undersøkelser som handler om søvnproblemer i ulike yrkesgrupper. Den overordnede hensikt med disse studier er å komme fram til ordninger for søvn og hvile som best mulig ivaretar sikkerhet og helse.

Kronobiologi

Et sett foredrag handlet om hvordan døgnvariasjoner i kroppen på ulike vis påvirkes av skiftarbeid. Det gjelder for eksempel kroppstemperatur, hormonet melatonin og blodsukker.

Denne typen forskning er viktig for å forstå de biologiske mekanismene som knytter skiftarbeid til ulike helseutfall, som for eksempel kreft, og Dr. Erhard Haus, fra universitetet i Minnesota, gjennomgikk mulige mekanismer for en sammenheng mellom døgnrytmeforstyrrelser og kreftutvikling.

Kroppens mange rytmer påvirker hverandre, og dette innebærer blant annet at det kan ta lang tid å gjenopprette normal døgnrytme etter en periode med for eksempel nattskift.

Sikkerhet

Endret døgnrytme og søvnproblemer kan innebære stor risiko for ulykker og nestenulykker for en rekke yrkesgrupper med skiftarbeid. Forskning på dette feltet innebærer ofte sammenlikning av alternative skiftordninger på en arbeidsplass, med hensyn til ulykkesforekomst.

Intervensjoner og organisering av arbeidstid

Tiltak for å lette problemene med skiftarbeid, som ble beskrevet og diskutert, omfattet lysbehandling, bruk av høneblunder, tilførsel av melatonin, ’riktig’ mat, begrensning av antall arbeidstimer per uke samt nye arbeidstidsordninger.

Neste symposium vil bli holdt i Stockholm om to år.