Hopp til hovedinnhold


Interkulturell kommunikasjon med mer

Tidsskriftet er ute med nytt nummer, og her har de noen bokanmeldelser av bøker som kanskje kan være nyttige i ambulansetjenesten også. Veien til interkulturell kompetanse og Intox, et nyttig kompendie om forgiftninger.

Tidsskriftet er ute med nytt nummer, og her har de noen bokanmeldelser av bøker som kanskje kan være nyttige i ambulansetjenesten også. Veien til interkulturell kompetanse og Intox, et nyttig kompendie om forgiftninger.

Les hele anmeldelsen av Veien til interkulturell kompetanse her

Med bakgrunn i fagfeltet interkulturell kommunikasjon ønsker forfatterne å vise hvordan man kan bli bedre til å kommunisere med mennesker med annen kulturell bakgrunn. En sentral del i boka omhandler forskjellige former for kommunikasjon; lineær og sirkulær kommunikasjon, lavintensitet og høyintensitet kommunikasjon, lavkontekst og høykontekst kommunikasjon samt ikke-verbal kommunikasjon.

Her er anmeldelsen av Intox

Dette er et nytt kompendium, hvor man omtaler 30 sykehistorier fra ulike forgiftningstilfeller. Boken er ment som et interaktivt kompendium, hvor leseren selv kan komme med forslag til diagnostikk, utfyllende prøver og behandling. Forfatteren henvender seg både til leger og studenter, eller annen type helsepersonell med spesiell interesse for forgiftninger. Hensikten ligger i det interaktive og i at man på denne måten kan gå i dybden i de tilfellene som presenteres.