Hopp til hovedinnhold


Interessekonflikt på Tynset

Sykehuset Innlandet (SI) trenger sårt en ny ambulansestasjon på Tynset. - Det er en utfordring med langvarige utredninger hvor man aldri blir ferdig med noe, sier Odleif Bakken, ambulansesjef på sykehuset Innlandet.

si_logoSykehuset Innlandet (SI) trenger sårt en ny ambulansestasjon på Tynset.

- Det er en utfordring med langvarige utredninger hvor man aldri blir ferdig med noe, sier Odleif Bakken, ambulansesjef på sykehuset Innlandet.

Les også i Østlendingen: Nei til samlokalisering

Har takket nei til samarbeid
Sykehuset Innlandets prehospitale tjenester har nylig takket nei til et nærmere samarbeid med Tynset kommune og brannvesenet, om en samlokalisering med brannvesenet, i håp om få fortgang på bygging av en ny ambulansestasjon.

tynset_kommAssisterende rådmann i Tynset kommune Jon Ola Kroken sier at dette er uventet og skuffende, og mener SI handler firkantet.

- Sykehuset Innlandet handler ikke i tråd med signaler fra høyere myndigheter om å hente ut gevinster av samlokalisering, og de neglisjerer politiske og faglige vurderinger, sier Kroken.

Men sommeren 2008 var det enighet om å avslutte Helseparkprosjektet hvor felles ambulanse og brannstasjon var en del.

- Vi har derfor jobbet videre for å finne en løsning opp mot sykehusets akuttmottak, sier Bakken.

Strandet i juni
Sykehuset startet i 2007 et prosjekt som ble kalt Helsepark, hvor de inviterte kommunene rundt sykehuset til å samarbeide om å se på ulike muligheter for nettopp samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og så videre.

- I prosjektet var det lagt opp til å samarbeide om å se på et felles bygg for brann og ambulanse, forteller Bakken.

Men dette strandet altså i juni, da arbeidet ikke hadde resultert i noe konkret. Prosjektet ble dermed delt i to, hvor SI i et prosjekt så på muligheten for å samlokalisere akuttmottak, MR, ambulansestasjon, BUP og kvitte seg med administrative brakker.

Ny ambulansestasjon i 2010?
- Vi har kjørt en begrenset arealplan, og der ligger ambulanseplanen inne. Dette ble avsluttet før jul, og vil bli behandlet i styringsgruppa. Så kom Tynset kommune med et brev i begynnelsen av desember hvor de sier at de er kjent med at vi har lagt fram en plan, og at de ønsker å delta.

SI svarer da at de har kommet for langt i prosjektet, og primært ønsker samlokalisering med akuttmottaket.

- I vår ambulanseplan er det sagt at vi skal samlokaliseres mest mulig mot helsetjenester. Det er dem vi i hovedsak samarbeider med, sier Bakken.

- Dette er ikke et spørsmål om et enten-eller, men et både-og, sier Kroken.

Bakken er redd for at en ny utredning om samarbeid vil skape ytterligere forsinkelser.

- Forutsatt finansiering skal vi få realisert en ny ambulansestasjon på Tynset, som skal ligge så tett inntil mottaket på Tynset sykehus som mulig, slik det er i dag, så fort det lar seg gjøre, sier Bakken.

I sakspapirene ligger en intensjon om å starte bygging i 2009 eller 2010.

- Vi skal nå holde tritt med den planleggingen vi, sier Kroken på sin side.

På bakgrunn av de reaksjoner som er fremkommet fra kommunen og brannvesenet er det nå tatt initiativ til et møte mellom partene i løpet av januar.

tynsetSamlokalisering eller ikke samlokalisering. Det er spørsmålet på Tynset. Foto: Wikimedia Commons