Hopp til hovedinnhold
Samvirkekurs i Trøndelag. Foto: Live Oftedahl

Intensivt samvirkekurs

Samvirkekurs i regi av Sivilforsvaret i Trøndelag. Foto: Live Oftedahl


Samvirkekurset har 20 års jubile i år, og er med på å bygge opp under det nylig understrekede samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

De er 19 stykker som skal gjennom et intensivt ukeskurs i samvirke med foredrag, diskusjoner, tabletop-øvelser og fullskalaøvelser på ulykker med masseskade arrangert av Sivilforsvaret.

Primæretatene brann, politi og helse, samt Sivilforsvaret, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) er representert av en representant fra Røde Kors, og en redningsmann fra luftambulansen er også på kurset.

En forutsetning for å holde et slikt kurs er nettopp at alle sivile etater er på plass.

Det er de i Nord-Trøndelag denne uka.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.