Hopp til hovedinnhold


Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark

Fra september 2015 vil alle danske ambulanser automatisk sende pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til landets akuttmottak. Det gir leger og sykepleiere mulighet for å starte den rette behandlingen så snart ambulansen kommer inn, melder Danske Regioner.

Børsen i Danmark: Digitale journaler i Danmark skal spare kritisk tid  - Jeg mener at dette er et stort skritt fremover, sier Jan Nørtved Sørensen ved AMK Vagtcentral i Region Hovedstaden.
Tidligere fikk akuttmottak i Danmark innlevert en håndskrevet journal på gjennomslagspapir når ambulansen ankom. Pasientens blodtrykk, oksygenmetning, temperatur og hjerterytme var notert manuelt. Hvis ambulansens personale rakk det, ble akuttmottaket informert om pasientens tilstand over telefonen underveis.
Med PPJ, den Præhospitale Patient Journal, som i år innføres i samtlige regioner, kommer sykehuset helt ut i ambulansen. Alle data fra ambulanser, legehelikoptre og legebiler kan ses direkte i akuttmottaket. Dermed får leger og sykepleiere et mer presist bilde av pasientens tilstand før pasienten ankommer. Danmarks ambulanser forventes å gjøre bruk av løsningen fra september i år.
- Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transporten og ved mottakelse av pasienten på sykehuset. Hele formålet med innsatsen på det prehospitale området, som foregår utenfor sygehuset, er å redde liv, avkorte sykdomsforløp og forbedre pasientens overlevelsessjanser, sier Claus Kofoed, it-sjef i Region Nordjylland og styreleder for det tverregionale PPJ-prosjektet.
PPJ er med på å redde liv
Med PPJ spares det tid på ulykkesstedet, fordi personalet ikke må bruke tid på å gi akuttavdelingen informasjoner via telefonen. På akuttmottak, i traumesentre og i legebiler kan leger og spesialleger følge med på pasientens tilstand, hvilket gir bedre mulighet for å starte den rette behandling når ambulansen kommer inn.
- Det er mye å hente ved den prehospitale innsatsen, og det er et område som skaper gode resultater. Det er ingen tvil om at digitaliseringen av ambulansene og hele akuttområdet vil optimere behandlingen og mottakelsen av pasientene og dermed øke pasientsikkerheden, sier Claus Kofoed.
Les hele pressemeldingen hos Danske Regioner