Hopp til hovedinnhold


Innvandrerbarn fire ganger mer utsatt for brannskade

Småbarn i innvandrerfamilier er spesielt utsatt for skoldingsskader.

Nå setter Haukeland universitetssjukehus i gang forebyggende tiltak, skriver Dagens Medisin.

En to år gammel gutt strekker seg mot komfyren. Pannen velter og det kokende innholdet treffer guttens arm, bryst og undersiden av haken.

Dette er et typisk scenario bak skadene som overlege Henning Onarheim og kollegene ved brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus ofte ser.

I en ny studie som ble lagt frem på Høstmøtet i Norsk kirurgisk forening, har Onarheim kartlagt samtlige innleggelser for akutt brannskade ved alle sykehus i Norge i 2012. Oversikten fra Norsk pasientregister er sammenstilt med informasjon fra Statistisk sentralbyrå om fødeland for pasientene og deres foreldre.

Fire av ti med utenlandsk mor
– Vi hadde et inntrykk av at mange småbarn som kom til Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssjukehus, var fra innvandrerfamilier, sier Onarheim om bakgrunnen for studien.

Tallene bekrefter legenes inntrykk: Blant 219 brannskadde barn under fem år hadde 39 prosent mødre som var født utenfor Norge. I hele befolkningen har bare 14 prosent av barn under fem år innvandrerforeldre.

– Vårt funn av fire ganger høyere forekomst av brannskade blant småbarn der mor er født utenfor Norge, burde tilsi økt fokus på forebygging, spesielt i innvandrerfamilier, sier Onarheim.

Gutter mest utsatt
En gjennomgang av elleve år med behandling av brannskadde barn ved Oslo universitetssykehus Ullevål, viser samme tendens.

Her konkluderer forskerne med at skadeomfanget hos barn med ikke-vestlig foreldre utgjorde en tredjedel av skadene.

Til sammenligning var andelen av ikke-vestlige barn i Oslo i samme periode 23 prosent, noe som betyr at disse skader seg oftere enn vestlige barn.

Forskerne jobber med å analysere hvor, når og hvordan barna skadet seg – men disse resultatene er først klare neste år. Studien viser videre at majoriteten av barna var under tre år, at gutter pådro seg hyppigere skade enn jenter, og at skoldingsskader var hyppigste årsak til skade (83 prosent av tilfellene).

Vet ikke hvorfor
Man vet foreløpig lite om årsaken til at innvandrerbarn er overrepresentert i brannskadestatistikken. Disse barna skader seg trolig omtrent på samme måte som etnisk norske barn, ifølge Onarheim.

Les mer om saken hos Dagens Medisin