Hopp til hovedinnhold


Inntektsmodellen utvidet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å utvide foretaksgruppens inntektsmodell til også omfatte en modell for fordeling av inntekter til prehospitale tjenester, melder Helse Sør-Øst.
Målet med inntektsmodellen er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger.
I 2015 vil om lag 97 prosent av basisrammen – og dermed om lag 70 prosent av den totale budsjettrammen fordeles mellom sykehusområdene basert på objektive kriterier. Dette tilsvarer ca 42 milliarder kroner.
Bygger på nasjonal modell
Modellen i Helse Sør-Øst bygger i stor grad på arbeidet som er nedlagt i den nasjonale inntektsmodellen av det såkalte Magnussen-utvalget.
Les mer om saken hos Helse Sør-Øst