Hopp til hovedinnhold


Innringer på nødtelefon: «Terrorhandling. Flere drepte»

Desperat innringer meldte om «flere drepte» på Valdresekspressen. AMK ga aldri denne beskjeden videre, stikk i strid med instruksen. Nå skal denne og flere hendelser evalueres – av etatene selv, melder NRK Norge.
Siste: Politiet må setje ned evalueringsutval etter bussdrapa
De tre nødetatene har sammen hatt en gjennomgang etter trippeldrapet om bord i Valdresekspressen i Årdal 4. november. I et møte 8. november kartla de hva som faktisk skjedde den tragiske kvelden.
Politiet har sendt en redegjørelse til Justis- og beredskapsdepartementet, der de gir en faktaskildring av hendelsesforløpet. NRK har fått tilgang til denne, som tar for seg dramaet minutt for minutt.
I redegjørelsen går det frem at en av innringerne til nødtelefonen til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), brukte begrepene «terrorhandling», «flere drepte» og «en person truet med kniv». Denne meldingen kom inn klokken 17.40.
Den dramatiske meldingen klokken 17.40 ble aldri videreformidlet fra AMK til de to andre nødetatene. Dette kommer frem i politiets redegjørelse. Det er også stikk i strid med gjeldende instruks om «trippelvarsling» – som betyr at alle etatene skal varsles om ulykker og alvorlige hendelser.
Tidspunktene i redegjørelsen er hentet fra politioperativt system (PO), som er politiets skiftelige operasjonslogg, og fra utskrift fra lydloggen til operasjonsleder.
AMK i Helse Førde fikk som kjent første melding om trafikkulykke klokken 17.21. Politiet har tidligere uttalt at de ikke fikk melding fra AMK før klokken 17.35–14 minutter etter første melding. Men ifølge lydloggen, som gir et mer riktig bilde av hva som skjedde, mottok politiet en samtale fra AMK klokken 17.31.37. Altså ti minutter senere.
Denne ble også mottatt av Alarmsentralen Sogn og Fjordane, som er brannvesenet sin nødmeldesentral.

Har innrømmet feil

AMK har tidligere innrømmet feil i varslingen. Alle nødetatene skal ifølge instruksen varsles umiddelbart, såkalt trippelvarsling, når det kommer melding om ulykker.
Helse Førde er nå under tilsyn av Fylkeslegen i Sogn og Fjordane, etter mistanke om gjentatt svikt i trippelvarslingen i flere større hendelser det siste året.
Les mer om saken og se utdrag av politiets logger nederst i saken hos NRK Norge